Pensjonsslippen returnerer

Høsten 2016 vedtok Stortinget at Stat og kommune skal kommunisere digitalt med innbyggerne. Dette var bakgrunnen for at NAV høsten 2016 besluttet at brukere som mottar pensjon, uføretrygd, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger og tilleggs-stønader skulle få utbetalingsinformasjon digitalt på Ditt NAV.

Denne saken ble behandlet på nytt i Stortinget før jul i 2017. Stortinget konkluderte med at de brukerne som ønsker det, skal få slippen i postkassen fra 1. juli 2018.

Hvordan få utbetalingsmeldingen i posten?

De som ønsker å få utbetalingsmeldingen i posten må reservere seg på www.idporten.no eller ved å ringe 800 30 300 (+47 24 05 56 03 fra utlandet).

Det er viktig å være oppmerksom på at reservasjonen gjelder for all digital kommunikasjon med det offentlige. Det vil blant annet si at skatteoppgjøret eller vedtak om ytelser fra NAV vil komme i posten. Skattemeldingen vil du heller ikke få på nett.

Å reservere seg er ikke vanskelig. Du kan be andre, som familiemedlemmer eller venner, om hjelp til å bli reservert. Det er ikke krav til elektronisk innlogging, med bankID eller passord. Du trenger kun ditt personnummer (11-siffer).

Når gjelder det fra?

Du kan reservere deg når som helst, og du vil da få utbetalingsmeldingen på papir fra måneden etter du har reservert deg.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Tore Monstad, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn