Jeg trenger hjelp med pensjon, hvor skal jeg begynne?

NAV Kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34 er opprettet for å hjelpe deg med pensjon. Det er først og fremst pensjon fra folketrygden vi kan hjelpe deg med, men vi kan også gi deg tips og være veivisere til hva du bør kjenne til utover det som folketrygden tilbyr.

Dette må du vite før du beregner og søker pensjon

Det er mye du kan finne ut selv om pensjonen din, både ved å avklare hvilke rettigheter du har gjennom jobben din, ved å lese om pensjon på www.nav.no, og ved å logge deg inn på selvbetjeningssidene våre.

I NAVs nettjeneste Din Pensjon kan du beregne pensjonen din. Før du setter i gang med dette bør du vite hvilken type pensjon som er aktuell for deg. Hvilke pensjonsordninger gjelder i din bedrift? Jobber du i privat bedrift med rett til AFP – eller er det bedrift med offentlige tjenestepensjonsordninger? Disse spørsmålene er viktig å ha svar på for at du skal kunne få riktig informasjon om det som gjelder for deg.

Pensjonskalkulatoren gir deg mange svar

Når du har logget inn på Din pensjon, vil pensjonskalkulatoren være en nyttig funksjon for deg. Kalkulatoren gir deg oversikt over hva du kan forvente i fremtidig pensjon fra folketrygden. Din Pensjon er i tillegg koblet opp mot alle store tjenestepensjonsleverandører i Norge. Du får derfor en god oversikt over hvor mye du får i pensjon både fra folketrygden, tidligere arbeidsgivere og nåværende arbeidsgiver.

Din Pensjon kan gi deg svar på hva du kan få i alderspensjon, eller alderspensjon kombinert med AFP i privat sektor. Du kan også beregne offentlig AFP, både hva du kan få i uredusert pensjon og AFP samtidig med redusert jobb. Beregning av offentlig AFP gjelder hvis uttaket er før 65 år. AFP etter 65 år beregnes vanligvis av tjenestepensjonsordningen.

For å beregne kun alderspensjon i kalkulatoren, krysser du nei på spørsmål om du har rett på AFP. For å beregne AFP, enten det er privat eller offentlig, svarer du «ja» på om du har rett til AFP.

Det er ingen begrensninger i hvor mange ulike beregninger du kan gjøre, og det anbefales å lagre hver beregning slik at det blir lettere for deg hvis du vil sammenligne resultatene. Pensjonen er beregnet på grunnlag av de opplysningene NAV har om deg, i tillegg til de opplysningene du har lagt inn selv. Du får derfor en foreløpig beregning av hva du kan forvente deg i pensjon. Resultatet vises i dagens kroneverdi, og er ikke juridisk bindende. Du kan lese mer om forbehold i pensjonskalkulatoren etter at du har laget en pensjonsberegning.

Spørsmål til beregninger?

Dersom du har spørsmål om pensjon kan du ringe oss i Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34, om det er noe du ikke finner på nav.no eller i Din pensjon. Du får også hjelp til pensjonskalkulatoren om du trenger det.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Anne Nordkil, fagkoordinator Pensjon, NAV Kontaktsenter Pensjon