Begriper du begrepene?

Vi vet at mange synes det blir brukt veldig mange ulike begreper for å forklare pensjon. Ofte er det nødvendig å bruke mange ord for å forklare de ulike bestemmelser på en nøyaktig nok måte. Denne uken forklarer vi noen viktige begrep som blir brukt når vi snakker om pensjon fra folketrygden.

Folketrygden

De fleste land i verden har økonomiske støttesystem og sikkerhetsnett. Folketrygden er grunnmuren i dette systemet her i Norge. Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge automatisk er medlem av folketrygden. Folketrygden gir økonomisk støtte til både barn, unge, voksne og eldre og i mange forskjellige livssituasjoner – fra vugge til grav.

Pensjon

En pensjon er en økonomisk rettighet fra folketrygden, fra arbeidsforhold eller fra egen sparing. Dette er lønnen din som pensjonist. Vi vil her i hovedsak forklare begrep knyttet til pensjon fra folketrygden, altså det du får fra NAV. Når det samme begrepet brukes i forbindelse med andre pensjoner kan det ha et litt annet innhold. Det brukes også andre ord og begrep. Kan du ha rett til pensjon fra arbeidsforhold eller fra egen sparing? Sjekk med arbeidsgiver eller banken om du er i tvil.

G og regulering

Pensjonene i folketrygden fastsettes og reguleres med folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser, og for størrelsen på ytelser etter denne loven. Grunnbeløpet fastsettes av Kongen og reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten.

Vi kaller det regulering når pensjonen endres på grunn av at Grunnbeløpet er endret. Fra 2011 ble det innført nye reguleringsprinsipper for alderspensjon. Regulering kan du lese mer om på nav.no.

Neste måned forklarer vi noen av begrepene som er knyttet til alderspensjon fra folketrygden.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer