AFP etteroppgjør for 2017

Du som har AFP fra Statens Pensjonskasse og er mellom 62 og 64 år vil i løpet av de neste ukene motta et brev om AFP etteroppgjør. AFP etteroppgjør er en årlig avregning for å kontrollere om din AFP har vært riktig beregnet og utbetalt i kalenderåret 2017.

Brevene som blir sendt fra NAV er fordelt på følgende måte:

  • Vedtak om «ingen endring» til alle dem som ikke har arbeidet ved siden av AFP-pensjonen. Det betyr at etteroppgjøret anses som ferdig.
  • Vedtak om «ingen endring» til personer som har jobbet i tillegg til å ta ut AFP, men som har inntekt innenfor toleransebeløpet.
  • Varsel om tilbakekreving til personer som har arbeidet ved siden av AFP-pensjonen sin, og har tjent mer enn toleransebeløpet. Denne gruppen kan få krav om å tilbakebetale for mye utbetalt AFP.
  • Vedtak om etterbetaling til personer som har tjent mindre enn toleransebeløpet. Denne gruppen vil kunne få etterbetalt pensjon.

Du som mottar AFP i privat sektor vil ikke motta brevet, ettersom denne fritt kan kombineres med arbeid og derfor ikke er omfattet av etteroppgjøret.

De fleste sakene blir behandlet automatisk.

Du må sjekke inntekten

Det er verdt å merke seg at avregningen av etteroppgjøret tar utgangspunkt i en beregning av hvor mye du normalt ville tjent når du tar ut AFP første gangen (uttaksåret), eller hvor mye du normalt ville ha tjent i det året AFP opphører. Det er også viktig å merke seg at det ikke er all inntekt som skal være med i vurderingen av hvorvidt du har fått riktig utbetalt AFP.

For eksempel skal inntekt som er opptjent før første uttak av AFP, ikke være med på å avkorte utbetalingen. Opplysningene NAV får fra Skatteetaten viser ikke hva som er opptjent før eller etter uttak av AFP. Det er derfor meget viktig at du kontrollerer beregningen uansett om du har mottatt brev med vedtak om ingen endring, varsel om for mye utbetalt, eller vedtak om for lite utbetalt.

Det er videre viktig at du sender korrigerte inntektsopplysninger om hvilke inntekter du har hatt, og når på året inntekten ble mottatt dersom du ser at beregningen i brevet du har mottatt kan være feil. NAV vil etter å ha mottatt korrigerte inntektsopplysninger vurdere saken på nytt, før det eventuelt fattes nytt eller endelig vedtak i saken.

Saksgang

NAV behandler fortløpende sakene i etteroppgjøret etter at vi har mottatt korrigerte inntektsopplysninger.

Av erfaring vil majoriteten av sakene om etteroppgjør bli behandlet innen en måned etter at NAV har mottatt tilbakemelding fra pensjonsmottakeren. Dersom pensjonisten ikke har svart på varsel om for mye utbetalt, blir det etter 6 uker automatisk sendt ut vedtak om for mye utbetalt AFP.

Tidligere har vi skrevet om hvordan du kan unngå krav om tilbakebetaling av AFP. Ønsker du å finne ut mer om AFP etteroppgjør, lese om dette på nav.no. Finner du ikke svar der vil veilederne våre på NAV Kontaktsenter (telefon: 55 55 33 34) kunne hjelpe deg.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Tore Halvorsen, avdelingsdirektør iNAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn