Opplysningsplikt og pensjon


Du som søker eller mottar pensjon fra folketrygden har en vid plikt til å gi opplysninger til NAV som har betydning for retten til, eller størrelsen på pensjonen din. Dette for at vi skal kunne beregne og utbetale riktig pensjon til deg.

Du som søker om pensjon fra folketrygden

Nesten halvparten av alle søknader om pensjon som sendes elektronisk i Din Pensjon blir automatisk innvilget. Derfor er det viktig at du gir korrekte opplysninger i søknadsskjemaet. Du er pålagt etter folketrygdloven å gi de opplysninger som er nødvendige for at NAV skal kunne vurdere om du har rett til pensjon, og størrelsen på den. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i søknadsskjemaet og lese all informasjon som står der, slik at du fyller ut skjemaet riktig. Dersom du er i tvil kan du henvende deg til Kontaktsenter Pensjon som vil hjelpe deg med det du lurer på.

Du som allerede mottar pensjon fra folketrygden

Du som allerede mottar pensjon fra folketrygden har en tilsvarende meldeplikt til NAV ved endringer i forhold som kan få betydning for størrelsen på pensjonen din. Dette kan være endringer i familiesituasjon, dersom du gifter deg, blir samboer eller inngår partnerskap, dersom du planlegger opphold i utlandet, dersom du eller ektefelle/samboer/partner flytter fra hverandre eller sammen igjen, eller dersom inntekten til ektefelle/samboer/partner endrer seg. Du må melde fra uansett hvor ubetydelig endringen oppleves for deg, slik at NAV kan vurdere om endringen får betydning for pensjonen din.

Som pensjonsmottaker er det viktig at du leser og setter deg inn i informasjonen i brev og vedtak fra NAV. Slik holder du deg informert om hva som ligger til grunn for beregningen av pensjonen din, og hvilke endringer du må melde fra om.

Har du spørsmål kan lese mer på nav.no eller ta kontakt med Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Lis Vikse, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund