Elle melle, eller taktisk tenking? Om overføring av omsorgspoeng

Mange familier kan tjene på å vurdere hvem som har mest bruk for omsorgsopptjening. Har du fått omsorgsopptjening for år der du har annen pensjonsopptjening som er like høy, eller kanskje høyere? Da kan du vurdere å overføre omsorgsopptjeningen til den andre forelderen.

Nina og Trond tenker taktisk

Trond og Nina har 3 barn. Nina mottok barnetrygd for alle 3 barna, og har fått innvilget omsorgsopptjening for til sammen 13 år før 1992. Nina er født i 1955, og har ikke tatt ut alderspensjon. Trond er født i 1951, og har rett til AFP i privat sektor. Han søkte om alderspensjon og AFP fra januar 2019.

Nina vil få nytte av omsorgsopptjening for år før 1992 i sin framtidige alderspensjon. Hun har imidlertid hatt egen inntekt, som gir henne høyere opptjening til pensjon i til sammen 9 av de aktuelle årene.

Trond har svært liten pensjonsopptjening i mange av årene da barna var små. Han er i dag ansatt i en bedrift som er tilsluttet Fellesordningen for AFP. Omsorgsopptjening vil gi Trond en høyere utbetaling i AFP. En gjennomgang viser at Trond kan ha nytte av de 9 årene som Nina ikke vil få nytte av.

Trond fikk først innvilget pensjon fra 1. januar 2019 uten omsorgsopptjening. Nina søkte om å overføre omsorgsopptjening for 9 år, og som en direkte følge av dette ble det gjort et nytt vedtak om AFP i Tronds sak. Ved å overføre omsorgsopptjening for 9 år, får Trond beregnet 726 kroner mer i AFP hver måned. Han vil dermed på nesten 9 000 kroner mer i AFP hvert år. For Nina og Trond er dette god familieøkonomi.

Hvordan overfører du omsorgsopptjening?

Hvis du har fått opptjening på grunn av omsorg for barn under 7 år til og med 2009, eller barn under 6 år fra og med 2010, kan du overføre omsorgsopptjeningen din til den andre forelderen. Det forutsettes at den du overfører omsorgspoengene til var medlem av folketrygden det året omsorgspoengene ble tildelt.

Gå til nav.no, logg deg inn på Ditt NAV og klikk deg videre til Din pensjon. Her kan du se opptjeningen din. År som du har fått omsorgsopptjening for, vil stå med merknaden «Ulønnet omsorgsarbeid». Vurder hvilke år som vil lønne seg å overføre. Klikk så på lenken «Overfør omsorgsopptjening» og skriv inn etternavnet og fødselsnummeret til den du ønsker å overføre opptjeningen til. Kryss så av for aktuelle år, og klikk deretter på «Overfør omsorgsopptjening». Når søknaden er ferdig behandlet, vil både avgiver og mottaker få et vedtak om overføringen.

Planlegg fremtiden

I noen tilfeller ser vi at mor overfører omsorgsopptjening til far uten at dette vil lønne seg. Tenk pensjon og tenk familieøkonomi. Det er ikke mulig å «få tilbake» opptjening som allerede er brukt i beregning av pensjon. Dette kan være aktuelt ved samlivsbrudd, og også i forbindelse med AFP i privat sektor.

Du kan lese mer om omsorgsopptjening på nav.no, og i tidligere bloggartikler. Har du spørsmål? Ta kontakt på nav.no, eller ring oss på telefon 55 55 33 34.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer