Kvinner og pensjon

I dag er den internasjonale kvinnedagen, og hva passer vel da bedre enn å starte dagen med å lese om kvinner og pensjon? Det er inntekten din som avgjør hva du får i pensjon, og for de yngre generasjonene kvinner teller alle år i arbeid med den dagen du velger å starte uttak av pensjonen din. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva dette faktisk betyr for å kunne ta gode beslutninger om egen fremtidig økonomi.

Det er tydelige forskjeller i hva kvinner og menn får utbetalt i alderspensjon. I 2018 fikk kvinner utbetalt 210 440 kroner alderpensjon i gjennomsnitt. Til sammenligning fikk menn utbetalt 266 798 kroner. Menn fikk altså en drøy fjerdedel mer utbetalt enn kvinner. Det har vært bedring i løpet av de 10 siste årene, da var den samme differansen 38%. Det er likevel et stykke igjen til kvinner har samme opptjening som menn.

Hvorfor er det egentlig slik? Forklaringen har vi hørt mange ganger før, men kan ikke gjentas for ofte:

  • kvinner tjener statistisk sett mindre enn menn
  • kvinner jobber færre år i løpet av sin yrkeskarriere
  • flere kvinner enn menn jobber deltid på grunn av omsorg for barn eller eldre familiemedlemmer
  • alderspensjonsberegningen er lagt om, og pensjonen beregnes nå ut fra alle år med inntekt. Kombinert med at kvinner har kortere yrkeskarrierer enn menn, fører dette til lavere pensjon

Så hva kan vi som kvinner egentlig gjøre for å få bedre pensjon?

  • Være i arbeid – all inntekt øker fremtidig alderspensjon
  • Sett deg inn i hvilken tjenestepensjonsordning arbeidsgiver har. Dette er også viktig ved bytte av jobb
  • Del på omsorgsarbeid i familien. Og husk at du kan søke omsorgsopptjening hos NAV og omsorgslønn fra kommunen
  • Vurdere om du har behov for å spare litt i tillegg til pensjonsordningen du har hos arbeidsgiver
  • Og til slutt – jo lenger du venter med uttak av alderspensjon, jo høyrere blir pensjonen din. Veien til en god alderspensjon går gjennom arbeid – både for kvinner og menn

 

Forfatter av blogginnlegget er Marit Schöning, NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn