Har Brexit betydning for pensjon?

Storbritannia har besluttet å tre ut av EU 29. mars 2019. EU og Storbritannia har forhandlet frem en «Brexit-avtale». Statsminister Theresa May har sålangt ikke lykkes i å få flertall for denne avtalen i det britiske underhuset. Dermed er situasjonen foreløpig uavklart. Det er tre mulige alternative utfall, som i ulik grad også vil ha betydning for rettigheter knyttet til pensjon. Vi skal se nærmere på disse alternativene i denne artikkelen.

Dagens situasjon

Norges forhold til Storbritannia på pensjonsområdet er regulert av EØS-avtalen, som begge land er tilknyttet. Dette innebærer blant annet:

  • Dersom du søker om pensjonsytelser i Norge og har bodd eller arbeidet i Storbritannia, vil NAV sørge for at dine eventuelle pensjonsrettigheter i Storbritannia blir avklart.
  • Gjennom EØS-avtalen har Norge en sammenleggingsavtale med Storbritannia. Dette innebærer at britisk trygdetid kan legges sammen med norsk trygdetid for å gjøre det lettere å fylle vilkårene for norsk pensjon.
  • EØS-avtalen sørger for at du fritt kan eksportere norsk pensjon dersom du flytter til Storbritannia.

Brexit-alternativene

1. Storbritannia utsetter utmeldingen av EU

Hvis Storbritannia velger å utsette utmeldingen av EU utover 29. mars 2019, vil det være et EU-land inntil videre. I så fall vil Norges forhold til Storbritannia gjennom EØS-avtalen fortsette som før.

2. Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»)

Dersom den fremforhandlede utmeldingsavtalen blir gjeldende, vil Storbritannia behandles som et EU-medlem i en overgangsperiode som er ment å vare fra 29. mars 2019 til 31. desember 2020. I denne perioden vil Storbritannia også behandles som om de var et EØS-medlem. Denne overgangsperioden kan maksimalt forlenges med to år. Norges forhold til Storbritannia vil derfor med dette alternative utfallet i liten grad endres fra 29. mars 2019. Endringene vil først finne sted når overgangsperioden er over.

3. Storbritannia forlater EU uten en avtale («no deal»)

Dersom Storbritannia skulle forlate EU 29. mars 2019 uten en avtale, vil de heller ikke lenger være en part i EØS-samarbeidet. Et slikt utfall vil få konsekvenser for Norge, fordi vårt trygdesamarbeid med Storbritannia er regulert av EØS-avtalen. Norge må i så tilfelle forhandle frem en bilateral avtale med Storbritannia. En tidligere inngått trygdeavtale med Storbritannia, som gjaldt før EØS-avtalen, kan i så fall benyttes som grunnlag. Hvilke tilpasninger som i så tilfelle må gjøres er ennå ikke avklart.

*****

I forrige uke stemte det britiske underhuset ned et forslag til avtale med EU om Brexit. Et forslag om å forlate EU uten en avtale fikk heller ikke flertall. Derimot ble det flertall for et forslag om å utsette utmeldingen av EU. En slik utsettelse må godkjennes av samtlige medlemsland i EU. 10 dager før planlagt Brexit er derfor situasjonen fortsatt uavklart og uoversiktlig.

Informasjon til befolkningen

På Regjerings hjemmeside ligger en informasjonsside om Brexit og følgene av de ulike alternativene for utmelding. Her ligger også en side med spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund