Lanserer ny facebookside om pensjon: Vi skal være der folk flest er!

 

Vi lanserer nå en Facebook-side som heter «NAV Pensjon». Vi skal formidle ulike typer spennende pensjonsstoff til både gamle og unge.

NAV er opptatt av å øke kunnskapen om pensjon i samfunnet, og har siden 2014 drevet bloggen deterdinpensjon.no. I 2018 hadde bloggen mer enn 140.000 lesere. Nå er vi veldig fornøyd med å kunne utvide med å lansere en Facebookside.

Ved utgangen av desember 2018 var det 937 447 personer som mottok alderspensjon i Norge. Stoff om pensjon er svært relevant for en rekke andre målgrupper enn for pensjonistene. Blant annet for dem som står i situasjoner hvor de skal ta ulike valg som påvirker fremtidig pensjon. Da trenger de kunnskap om konsekvenser av valgene sine. I vrimmelen av stemmer i det store mediebildet, ønsker NAV å tilby nøytral og trygg informasjon.

Det er en utfordring at folk flest synes at pensjon er vanskelig. Vi har valgt å lage noen fiktive karakterer vi skal følge fremover. Karakterene er tildelt jobber i forskjellige sektorer og vi skal følge dem gjennom forskjellige livsfaser her på bloggen og på Facebook fremover. Vi kommer til å møte de samme karakterene som unge arbeidstakere i sommerjobber og deltidsarbeid, i etableringsfasen, i fasen hvor pensjonsalder nærmer seg og som pensjonister. På denne måten kan vi eksemplifisere og formidle pensjonsstoffet både her på bloggen og på Facebook. Vi skal fremdeles ha en rekke andre artikler om pensjon også, og vi skal fortsette å ha spennende gjestebloggere som før.

Vi ønsker deg velkommen til å følge oss også på Facebook!

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Umar Ashraf, Seniorrådgiver i NAV Familie- og pensjonsytelser Styringsenhet.