Pensjonskompass

Det kan være lett å miste retning i all informasjonen som finnes om pensjon. For å skaffe oversikt er Din Pensjon et fint sted å begynne. I tillegg får du her to knagger som kan hjelpe deg med å sortere pensjonsinformasjonen om du vurderer å ta ut alderspensjon.

1) Skal du fortsette i jobb, men ønsker å ta ut alderspensjon?

Du kan motta alderspensjon fra folketrygden selv om du er i fullt arbeid. Dersom du ønsker å starte utbetaling av alderspensjon før du blir 67 år må du ha tilstrekkelig opptjening for å få til dette. Dersom du i tillegg har rettigheter til privat AFP kan denne utbetales samtidig som alderspensjon. Dette har vi skrevet om før her på bloggen. Bruk pensjonskalkulatoren for å se hvilke muligheter du har til uttak før 67 år.

Dersom du jobber i offentlig sektor kan du ikke kombinere uttak av AFP med alderspensjon eller uføretrygd fra NAV. Det kan imidlertid være muligheter for gradert AFP samtidig med redusert arbeid. Dette må du avklare med arbeidsgiver og pensjonsordningen din.

2) Muligheter hvis du har tenkt å slutte i arbeid før du er 67 år?

Dersom du er arbeidstaker, og har tenkt å slutte i jobb før du er 67 år, kan AFP eller særalderspensjon være mest riktig å peile seg inn på, og du bør søke informasjon i forhold til dette. Alderspensjon er et alternativ dersom du ikke har andre pensjonsordninger.

Er du offentlig ansatt kan du ta ut delvis AFP samtidig som du fortsetter i delvis arbeid.

Er du selvstendig næringsdrivende, vil det være alderspensjon som er aktuell pensjonsordning fra NAV, så sant du har passert 62 år og har nok opptjening til tidlig uttak.

Andre forhold som kan ha betydning for pensjon

Det å pensjonere seg har flere sider enn det vi har omtalt her:

  • Beløpene du får opplyst når du beregner pensjon i Din Pensjon er utbetalinger før skattetrekk. Du må selv sjekke hvordan uttak av pensjon skattlegges for din del. Dette kan gjøres enkelt på skatteetaten.no.
  • Alle tjenestepensjonsordninger har også sine pensjonskalkulatorer og nettsider der du kan får informasjon om det som gjelder tjenestepensjonen.
  • Det kan også være viktig å tenke på hvordan du ønsker at økonomien skal være når du ikke lenger er i jobb. Hvor høy inntekt trenger du pr måned eller år for å klare dine forpliktelser og i tillegg gjerne ha noe til overs? Se gjerne ett av våre tidligere blogginnlegg som handler om dette.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Anne Nordkil, fagkoordinator Pensjon, NAV Kontaktsenter Pensjon