Tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon

Dette skjer med din alderspensjon ved 67 år, når du på forhånd har tatt ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden.

Mange har fått med seg at de kan ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra 62 år. Samtidig kjenner mange offentlig ansatte til at de skal ha 66 prosent av pensjonsgrunnlaget sitt i pensjon fra fylte 67 år, som er den vanligste pensjonsalderen i offentlig sektor.

For å oppnå 66 prosent alderspensjon ved 67 år forutsetter dette full opptjent tjenestetid på 30 år, og at du tilhører de årskullene som fikk videreført garantien etter pensjonsreformen – det som heter individuell garanti. Blant disse er det flere som lurer på om og hvordan pensjonen fra 67 år påvirkes at tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Tidlig uttak? Da må du være klar over følgende

For å forstå hvordan tidliguttak av fleksibel alderspensjon fra folketrygden påvirker livsvarig pensjon ved 67 år, bør du være klar over følgende:

    • Når din pensjon ved 67 år er samordnet består totalsum utbetalt alderspensjon av tre elementer: Netto tjenestepensjon fra SPK + alderspensjon fra folketrygden + garantitillegg fra SPK. Dette utgjør 66 prosent av ditt pensjonsgrunnlag forutsatt full opptjeningstid, og at du ikke tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år.
    • Totalpensjon ved 67 år vil ikke utgjøre 66 % av grunnlaget når du har tatt ut fleksibel pensjon fra folketrygden på forhånd. Det betyr ikke at penger er borte. Pengene har du allerede, du har valgt å ta dem på forskudd.

I henhold til avtalen etter lønnsforhandlingene 2009 forklares dette på følgende måte:
«-Beregning av tjenestepensjon – herunder samordning med alderspensjon fra folketrygden – skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut»

Enkelt forklart så innebærer dette: Det du får i pensjon fra SPK ved pensjonering ved 67 år er akkurat det samme, uavhengig av om du har tatt ut pensjons fra folketrygden på forhånd eller ikke. Du får altså hverken mer eller mindre enn det du skulle hatt i begge tilfeller.

For eksempel:
En arbeidstaker i offentlig sektor født i 1958 pensjonerer seg på 67-årsdagen. Når han pensjonerer seg har han de siste 30 årene jobbet i en 100% stilling. Sluttlønnen hans er 520 000 kroner.

    • Dersom han ikke har tatt ut alderspensjon fra folketrygden på forhånd vil pensjonen tilsvare 66% av pensjonsgrunnlaget og sluttlønnen hans, det vil si 343 200 kr.
    • Dersom han har tatt ut 100% alderspensjon fra folketrygden fra 62 år kombinert med arbeidsinntekt, for så å pensjonere seg som 67-åring utgjør livsvarig pensjon i hans tilfelle 292 575 kr.

Som du ser i tabellen består hans pensjon ved 67 år av: netto tjenestepensjon og garantitillegg fra SPK + alderspensjon fra folketrygden. Sum nettopensjon og garantitillegg er identisk i begge tilfeller. Det eneste som utgjør en forskjell er utbetalingene fra folketrygden.

Jo lenger du venter, jo mer får du

Ved innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden kom også levealdersjustering. Det innebærer at jo lengre du venter med å ta ut pensjon fra folketrygden desto høyere blir årlig utbetaling.

Forestiller du deg pensjonen i folketrygden som en kake blir det logisk. Du kan velge om du vil starte uttaket tidlig, og dermed dele «kaken» din i små kakestykker fordelt på lengre forventet gjenstående levetid. Eller du kan vente så lenge som mulig med å ta ut pensjon fra folketrygden, og på den måten dele «kaken» i større kakestykker fordelt på kortere forventet gjenstående levetid. «Kaken» er i utgangspunktet like stor i begge tilfeller, det handler om hvor tidlig du har lyst til å begynne å spise av den.

Tidlig uttak er et valg du må gjøre

Den offentlige tjenestepensjonen blir hverken lavere eller høyere basert på individuelle valg om tidspunkt for å ta ut fleksibel alderspensjon, for de som pensjonerer seg ved 67 år. Totalsum pensjon fra 67 år er imidlertid påvirket. Tidlig uttak av pensjon fra folketrygden innebærer at du tar et valg. Et valg om å ta pensjon på forskudd, og et valg om å selv ta over ansvaret for å forvalte penger du skal leve av når du blir pensjonist.

Forfatter av blogginnlegget er Stine Børset, rådgiver i kursavdelingen i Statens pensjonskasse. Hun holder hver uke kurs for å hjelpe SPKs medlemmer fra pensjonsforvirring til pensjonsforståelse.