Pensjonsbeholdning og lån

NAV mottar noen ganger spørsmål om uttak av penger fra pensjonsbeholdningen. Er det mulig å få forskudd på NAV-pensjon for å betale ned på lån?

Pensjonsbeholdning

Pensjonsbeholdningen brukes som grunnlag for beregning av inntektspensjon etter regelverket som helt eller delvis omfatter deg som er født i 1954 eller senere.
Pensjonsbeholdningen er en form for pensjonssparekonto, og brukes til beregning av alderspensjon fra NAV og AFP i offentlig og privat sektor. Hvert år øker din pensjonsbeholdning med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt. Du kan også få pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid, førstegangstjeneste samt perioder med mottak av dagpenger og/eller uføretrygd.

Hvem, når og hvorfor?

Du som er født etter 1953 har altså en virtuell pensjonssparegris. Når du logger deg inn på Ditt NAV kan du se hvor mye som er oppspart til din pensjon. De fleste som spør NAV om uttak fra denne, har en anstrengt økonomi. Felles for dem er ønsket om å få forskudd på oppspart pensjon, slik at de kan betale lån og på den måten få en bedre hverdagsøkonomi.

Tvungen sparing til pensjon

Du kan ikke begynne å bruke av pengene i pensjonsbeholdningen din før du fyller 62 år. Fra og med måneden etter at du fyller 62 år kan du ta ut hel eller gradert alderspensjon, og/eller AFP, hvis vilkår om blant annet opptjening er oppfylt. Det er altså ikke mulig å forskuttere pensjon gjennom direkte uttak fra pensjonsbeholdningen.

Hjelp til selvhjelp

Har du økonomiske problemer eller står du i fare for å få økonomiske problemer? NAV Gjeldsrådgivning er et lavterskeltilbud med fokus på hjelp til selvhjelp. Tilbudet kommer i tillegg til kommunenes gjeldsrådgivning.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer