Fra uføretrygd til alderspensjon

Når mottakere av uføretrygd fyller 67 år blir uføretrygden omregnet til alderspensjon. I denne artikkelen finner du informasjon om det viktigste å være oppmerksom på ved denne omregningen.

Informasjon i forkant

Om lag tre måneder før fylte 67 år får mottakeren av uføretrygd et informasjonsbrev fra NAV. I dette brevet informerer NAV om at uføretrygden automatisk blir omregnet til alderspensjon fra og med måneden etter fylte 67 år. Dersom uttaksgraden din ikke skal endres, behøver du ikke sende inn søknad til NAV om alderspensjon.

Når må jeg søke om alderspensjon?

Hvis du ønsker en annen uttaksgrad for alderspensjon enn du har hatt i uføretrygden, må du sende inn egen søknad. Dette kan for eksempel være aktuelt i følgende tilfeller:

  • Du har mottatt gradert uføretrygd og ønsker 100 % alderspensjon.
  • Du har mottatt 100 % uføretrygd og ønsker gradert alderspensjon eller utsette uttaket av alderspensjon.

Du bør sende inn slik søknad noen måneder før du fyller 67 år, slik at NAV rekker å behandle søknaden i tide.

Særskilt om ektefelletillegg

Hvis du har hatt ektefelletillegg i uføretrygden din, vil dette opphøre når du uføretrygden omregnes til alderspensjon. Du må sende inn egen søknad om du fortsatt ønsker ektefelletillegg i alderspensjon.

Beløp til utbetaling – uføretrygd vs. alderspensjon

Alderspensjonen blir beregnet med et lavere beløp enn uføretrygden ved lik uttaksgrad. Grunnen til dette er at uføretrygden og alderspensjonen blir beregnet på forskjellige måter. En forklaring er at alderspensjonen blir levealdersjustert, det blir ikke uføretrygden. Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din påvirkes av økende levealder og uttakstidspunkt.

I blogginnlegget Fra uføretrygd til alderspensjon – hvorfor redusert beløp? kan du lese om hvorfor alderspensjonen blir beregnet med et lavere beløp enn uføretrygden.

Trygdetid i alderspensjonen

Trygdetiden beregnes på en annen måte i alderspensjonen enn i uføretrygden. Du vil likevel ha rett til å få beregnet minst like høy trygdetid i alderspensjonen som i uføretrygden. For de som har hatt redusert trygdetid i uføretrygden, kan trygdetiden i noen tilfeller øke i alderspensjonen. Du vil få vedtak fra NAV dersom dette blir tilfelle for deg.

Hva om du har bodd eller arbeidet i utlandet?

Gjennom EØS-avtalen og andre avtaler har Norge trygdesamarbeid med en rekke land. Hvis du har bodd eller arbeidet i et eller flere av disse landene, kan du ha rett til alderspensjon fra utlandet. NAV vil bistå deg med søknad om alderspensjon fra land som Norge har trygdeavtale med.

Hvor får du mer informasjon?

Du finner mer informasjon om uføretrygd og alderspensjon på www.nav.no. Dersom du har spørsmål om overgangen fra uføretrygd til alderspensjon kan du også kontakte oss på
telefon 55 55 33 34.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund