Ungdom – pensjonssparing er å investere i seg selv

Medier, finansnæringen og pensjonseksperter uttrykker urolighet over at unge ikke har begynt å spare til pensjon. Kjære ungdom, ta det med ro, senk skuldrene, og fokuser heller på å etablere et solid grunnlag for voksenlivet før du begynner å planlegge pensjonstilværelsen.

Skal dagens ungdom få like stor pensjonsutbetaling som deres foreldre, må dere stå i jobb mye lenger, eller spare mer til pensjon. Det er ikke altfor mange år siden jeg selv var ungdom, det føles i alle fall slik. Jeg husker hvor stressende det var å bli fortalt dette. Det er fort gjort å bli litt urolig, og en del merker nok sparepresset med en gang dere starter i en deltidsjobb. Dere blir konstant, og riktig nok, minnet på at deltidsjobber og perioder uten arbeidsinntekt gir lavere pensjon. Da er det fort gjort å bli stresset av pensjonssparingshysteriet. Jeg kaller det for et hysteri, fordi det er mange forskjellige råd der ute og de private aktørene spesielt er opptatt av å få alle voksne til å igangsette pensjonssparing, uansett alder. Det er forståelig om dere blir i tvil om hva dere bør prioriteres høyest. Selv er jeg nå i midten av 30-årene, og har nettopp begynt å spare til pensjon.

Min største pensjonsinvestering har vært min utdanning. De med høyere utdanning har som oftest høyere inntekter, og vil derfor få høyere pensjon enn dem uten utdanning. Så mitt klareste råd til ungdommer er å investere i dere selv, og deres kompetanse. I en tid med høy omstillingstakt og økende kompetansekrav til arbeidstakere, er en solid og god utdanning den beste pensjonssparingen. Det å få seg en utdannelse vil være å ta et godt pensjonsvalg.

Småjobber og ekstrajobber er viktig. En ting er lønn her og nå, For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Man opptjener pensjon fra første krone tjent, fra man er 13 år. Det å se på pensjon som en del av lønn vil være å ta et godt pensjonsvalg.

Har du mulighet til å spare, så vil det for de fleste være gunstig å spare til egen bolig. Boligsparing for ungdom (BSU) kan være godt valg for mange. Det å eie egen bolig vil i de fleste tilfeller være en investering for livet, å eie er bedre enn å leie. Du betaler stort sett det samme hver måned, men gjennom å eie betaler du ned på egen eiendom. Det å komme seg inn på boligmarkedet vil være å ta et godt pensjonsvalg.

Det er først når de grunnleggende tingene som utdanning, jobb, og bolig at tiden har kommet til å tenke på pensjonssparing i andre former.

Det finnes svært mange ulike tilbud for slik sparing, og her er det opp til hver enkelt å finne den formen som lønner seg for en selv og ens fremtidsplaner. Min oppfordring er at du setter deg godt inn i hvilke muligheter du har, og legg deretter en god plan som du følger.

Men først og fremst gjelder det å få seg utdanning, jobb og bolig, det er de beste pensjonsinvesteringene for deg som er ungdom.

Forfatter av blogginnlegget er Umar Ashraf, Seniorrådgiver i NAV Familie- og pensjonsytelser Styringsenhet