Pensjon på hjernen?

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til pensjon i framtida, og ekspertene er tydelige på at det er smart å spare til pensjon. Samtidig er det fortsatt mange som kunne spart til pensjon, men som ikke gjør det. Hvorfor er det sånn, og må det være sånn?

Hjernen vår er ikke skapt for å tenke langsiktig

I det aller meste av menneskets historie har hjernen vært brukt til helt andre oppgaver enn langsiktig planlegging. Først i nyere tid har vi fått forventninger om å leve så lenge at vi må planlegge for alderdommen.

Du blir ofte best til det du øver mest på. Menneskehjernen har løst utfordringer i nær framtid, og på den måten fått belønning raskt. Vi har utviklet hjerner som helst vil løse de utfordringene som er nærmest oss i tid, og som vil gjerne ha belønning raskt. Også nå, når vi forventer å leve lenge.

Hva gjør dette med hvordan vi planlegger?

Statistikk viser at norske husholdninger får mer og mer gjeld. Vi handler på kreditt og kjøper både småvarer og dyre kapitalvarer på innfall. Samtidig nedprioriterer vi å planlegge pensjonisttilværelsen. Mange ønsker å spare til pensjon, men utsetter det å faktisk gjøre dette. Når gevinsten ligger langt fram i tid, vil vi helst bruke pengene til andre formål i nåtid eller nær framtid.

Kunnskap fra psykologien viser at hjernen på mange måter er en belønningsjunkie. Behovet for rask belønning får oss til å gjøre irrasjonelle valg, gir oss dårlig selvkontroll og får oss til å avvike fra mer langsiktige planer.

Smartere enn du tror

Kanskje ønsker du å ta bedre økonomiske valg, men synes det er vanskelig å bli bedre til dette. Kunnskap om egne handlingsmønstre gjør det mulig å endre på mønstrene.

Du kan klare det!

Det er med planlegging og sparing som det er med trening. Faste avtaler fungerer ofte best. Samtidig kan det lønne seg å lure hjernen litt.

I Norge er vi vante til tvungen pensjonssparing. Vi lar staten passe på, og på den måten tenker vi langsiktig. Ønsker du selv å planlegge/spare til framtidig pensjon?

  • Gjør avtaler som sikrer at sparingen skjer automatisk. På den måten unngår du at du avviker fra den langsiktige planen.
  • Be om råd
  • Spar der du får best avkastning

Sparing er ikke bare sparing

Et eksempel: Betal ned på lån når du har mulighet, og planlegg for en pensjonisttilværelse uten for mye gjeld.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer

 

 

Kildehenvisning: forskning.no – Hjernen vår er ikke skapt for å tenke pensjon