På tide å sjekke?

Dersom du går rundt og lurer på hvor mye du vil få i alderspensjon trenger du ikke lure lenger. NAVs pensjonskalkulator Din Pensjon er utviklet for at det skal være enklere for deg å få oversikt over pensjonen din.

Det er lett å logge inn og du kan bruke mobilen, nettbrettet eller datamaskinen, hvor og når du ønsker det. Du logger inn med BankID, BankID på mobil, MinID, Buypass eller Commfides.

Pensjonsberegning

Det meste av informasjonen som trengs for å beregne pensjonen din er allerede tilgjengelig i din Din Pensjon. Pensjonskalkulatoren beregner hvor mye du får i pensjonsutbetalinger og når du får dem. Den er koblet opp mot alle store tjenestepensjonsleverandører i Norge. Du får derfor en god oversikt over hvor mye du får i pensjon fra folketrygden, tidligere arbeidsgiver og nåværende arbeidsgivere.

I tillegg får du oversikt over egen pensjonssparing om du har det. Er det likevel noe du savner, kan du registrere det inn selv så tar pensjonskalkulatoren det med i den samlede beregningen.

For å komme i gang med beregningen legger du inn hva du forventer å ha i inntekt frem til pensjonering, når du vil ta ut pensjon og uttaksgrad. Du svarer på de spørsmålene du får, og så beregner kalkulatoren hvor mye du får utbetalt i pensjon. Beregner du flere ganger med forskjellig inntekt og uttaksvalg, kan du finne ut hva disse valgene har å si for pensjonen du får til utbetaling, og om du har mulighet til å ta ut pensjon før du fyller 67 år. Du kan gjøre så mange beregninger du bare vil og lagre dem for senere å gå inn og se på dem. Du kan også skrive ut beregningene.

Beregningene er særlig viktig for å få oversikt før du bestemmer deg for om du skal gå av tidlig eller jobbe lenger. Noen ekstra år med inntekt over Grunnbeløpet (nå: 99 858 kroner), kan ha mye å si for pensjonsutbetalingen for enkelte. Tidlig uttak vil uansett gi lavere pensjon enn senere uttak.

Kan Din Pensjon hjelpe med mer enn å beregne pensjon?

I Din Pensjon finner du all pensjonsopptjening i form av arbeidsinntekt, næringsinntekt, pensjonsgivende ytelser fra NAV og omsorgsopptjening. Disse opplysningene er hentet fra Skatteetaten og NAV, og er grunnlaget for beregningen av alderspensjon fra folketrygden og AFP i offentlig og privat sektor.

Du kan søke om pensjon i Din pensjon. Søk om alderspensjon og AFP i privat sektor direkte fra pensjonskalkulatoren. For de fleste vil alderspensjonen bli behandlet i løpet av få minutter, og du kan se vedtaksbrevet med en gang. Du kan senere finne alt av dokumenter i saken under saksoversikt.

Dersom du har tatt ut alderspensjon kan du endre uttaksgraden, stoppe utbetalingen og sette den i gang igjen. Utbetalingsopplysninger finner du under arkfanen utbetaling.

Du kan endre kontaktinformasjon og legge inn midlertidig adresse i Din profil om du ønsker at brev skal sendes til en annen adresse en periode, og du kan endre bankkontonummer for mottak av ytelser fra NAV.

Har du spørsmål om pensjon?

Ring 55 55 33 34 om det er noe du ikke finner på nav.no eller i Din pensjon. Du får også hjelp til pensjonskalkulatoren om du trenger det.