Jobber du svart blir du pensjonstaper

Ifølge en rapport fra Skatteetaten, kjøper 10 prosent av oss svart arbeid. Det er ikke arbeidsgiveren som lider mest, det er arbeidstaker som er den store taperen gjennom svart arbeid. Blant annet taper man pensjonsrettigheter.

Svart arbeid er et stort problem, både for velferdsstaten Norge, og for det norske samfunnet. Når det gjøres en arbeidsavtale om å jobbe svart, betyr det i praksis at arbeidsgiver blant annet ikke betaler moms, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Arbeidstaker på sin side «slipper unna» med å ikke betale skatt. Det kan få konsekvenser både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Jeg skriver «slipper unna», i hermetegn, for man gjør jo egentlig ikke det. Kortsiktig gevinst kan i lengden straffe seg.

Svart arbeid er for det første ulovlig og straffbart, for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er særlig utbredt blant selvstendig næringsdrivende og i private hjem. Folk som er i svart arbeid, jobber for eksempel innenfor renhold, bygg og andre servicetjenester. På denne måten er de også med på å ødelegge konkurransevilkår og organisert arbeidsliv i sine bransjer for de som driver lovlig.

Når 10 prosent av alle som ansetter noen til oppdrag og jobber, tar de noe fra fellesskapet. Det gjør også de som jobber svart. Det samme fellesskapet som finansierer alderspensjon fra folketrygden, skoler, sykehus, andre velferdsordninger, og verdig eldreomsorg. Ytelser og tjenester fra det offentlige som vi alle nyter godt av i det norske samfunnet.

Ved å jobbe svart, mister du en del rettigheter. For eksempel opparbeider du deg ikke feriepenger og må betale feriene fra egen lomme. Og kanskje viktigst av alt, mister du rettigheter fra folketrygden. Du har ikke krav på dagpenger under arbeidsledighet, ved sykdom har du ikke krav på lønn, og du har heller ikke noe lønnsgaranti hvis virksomheten du jobber i går konkurs.

Så blir det vanskeligere å få jobb i fremtiden, for du kan jo ikke vise frem en arbeidsattest for svart arbeid? Blir du overtallig, gjør en feil, eller om sjefen bare ikke liker deg, kan vedkommende si deg opp på dagen. For du har ikke oppsigelsesvern.

En ting er konsekvensene her og nå, en annen er at du ved å jobbe svart i dag også påvirker økonomien i alderdommen. Arbeidsgiver setter ikke av penger til  tjenestepensjon, og du får heller ikke registrert pensjonsgivende inntekt som gir rett til alderspensjon fra NAV. Dette gjør deg til en pensjonstaper. Det kan føre til at pensjonisttilværelsen vil handle om å få endene til å møtes, selv etter å ha jobbet hele livet.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Umar Ashraf, fra styringsenheten i NAV Familie- og pensjonsytelser