Nå fyller vi på pensjonssparegrisene igjen

Ny inntekt regnes med i pensjonsgrunnlaget fra og med året etter at den er ferdig lignet. Inntektsåret 2018 er nå gyldig for å bli regnet med i pensjonsgrunnlaget ditt, fra 1. januar 2020. Kanskje vil arbeidet du gjorde i 2018 gi deg høyere pensjon fra 1. januar 2020?

Pensjonssparegrisen

Når du arbeider sparer du opp til fremtidig pensjon fra folketrygden. Du kan se på det som at du sparer opp pensjonsrettigheter i en sparegris. Så snart du begynner å ta ut pensjonen din, begynner du å ta ut av den oppsparte pensjonen i sparegrisen din. Du har fremdeles muligheter til å legge til ny pensjon i sparegrisen. Dette gjør du ved å arbeide ved siden av pensjonsuttaket.

For deg som tar ut hel alderspensjon

For deg som tar ut hel alderspensjon, altså 100 % uttaksgrad, vil inntekten fra det forrige året legges til av NAV uten at du trenger å foreta deg noe. Inntekten blir som regel lagt til i slutten av desember slik som den gjør i år. I desember 2019 har du altså fylt opp sparegrisen din med inntekten for 2018. Den nye inntekten legges til grunn i pensjonsberegningen din fra januar 2020, og vil være en del av pensjonen du får utbetalt.

I tillegg til å omregne alderspensjonen din, omregner NAV også AFP privat for deg som har denne ytelsen.

Når du har hatt inntekt, omsorgsopptjening eller annet som fører til endret utbetaling, vil du motta et vedtak fra NAV om endringen.

For deg som tar ut gradert alderspensjon

Dersom du tar ut gradert alderspensjon, altså 20, 40, 60 eller 80 %, må du selv søke om å få regnet med den nye opptjeningen din. Når du tar ut gradert alderspensjon blir den delen som du ikke tar ut stående i en restbeholdning. Det vil si at inntekten for 2018 blir stående i sparegrisen, og ikke er en del av pensjonen du tar ut i 2020. Søknad om endring leveres enklest i nettløsningen på www.nav.no.

Levealdersjustering

Den nye opptjeningen vil bli levealdersjustert fra tidspunktet den regnes med i pensjonsuttaket ditt.

Andre årsaker til økt opptjening

Økt trygdetid og fremtidige pensjonspoeng (ved uføretrygd), kan også gi økt pensjonsopptjening. Opptjeningen medregnes samtidig med at ny inntekt legges til i pensjonsberegningen.

Hvor finner du mer informasjon om pensjonsopptjening?

  • nav.no kan du finne informasjon om hva du kan få pensjonsopptjening for i folketrygden.
  • På siden Din pensjonsopptjening i Din pensjon kan du se hva du har opptjent i pensjon i folketrygden. Når inntekten er ferdig lignet, finner du den på denne siden.
  • På siden minpensjon.no finner du også en oversikt over pensjonsrettighetene dine fra andre pensjonsleverandører for offentlig og privat sektor.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer