Nå er vi halvveis

I 2020 passerer vi en milepæl i pensjonsreformen – vi er halvveis i innfasingen av det nye pensjonsregelverket.

Alderspensjon fra folketrygden beregnes på grunnlag av to ulike kapitler i Folketrygdloven. Kapittel 19 og 20 omtales ofte som henholdsvis gammelt og nytt regelverk. Er du født før 1954 beregnes hele alderspensjonen din på det gamle regelverket. Det nye regelverket fases inn over en 10-årsperiode, for årskullene 1954-1962. Er du født etter 1962 vil dermed hele alderspensjonen din bli beregnet etter kapittel 20.

Pionérene ble født i 1954

I 2016 fylte 1954-kullet 62 år. 2016 ble dermed det første året da vi gjorde vedtak om alderspensjon beregnet etter både kapittel 19 og 20. Du som er født i 1954 får 9/10 av alderspensjonen din beregnet etter kapittel 19, og 1/10 beregnet etter kapittel 20. For hvert årskull etter dette, vil den delen av pensjonen som beregnes etter de nye reglene øke med 1/10.

I 2020 når vi midtveismerket

I 2020 fyller 1958-kullet 62 år. Er du født i 1958 vil du få 5/10 av alderspensjonen din bli beregnet etter kapittel 19, og 5/10 beregnet etter kapittel 20. Du blir altså like mye berørt av begge regelverk. Alle årskull etter dette vil få størstedelen av pensjonen beregnet etter nytt regelverk.

På nav.no kan du lese mer om alderspensjon for deg født mellom 1954 og 1962. Du kan også lese mer om dette her på bloggen.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer