Topp 20 og Topp 40

Du som er født etter 1942 kan få opptjening for pensjonsgivende inntekt fram til du fyller 75 år. Har du sjekket om fortsatt arbeidsinntekt kan gi akkurat deg en høyere pensjon?

Alle som er født i årene 1943-1962 vil få alderspensjonen helt eller delvis beregnet etter gamle regler for pensjonsopptjening, altså kapittel 19 i Folketrygdloven. Pensjonsopptjening til alderspensjon etter kapittel 19 blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Du må ha hatt pensjonsgivende inntekt over folketrygdens grunnbeløp (G) i et kalenderår for å få pensjonspoeng. Snittet av de 20 høyeste poengårene dine utgjør sluttpoengtallet ditt.

Du kan fortsatt bli Topp 40

Full pensjonsopptjening etter det gamle regelverket krever 40 års opptjeningstid. Har du lavere opptjening vil alderspensjonen din bli forholdsmessig redusert. Du som har mindre enn 40 år med poeng kan dermed påvirke størrelsen på beregnet pensjon gjennom å ha inntekt over grunnbeløpet.

Har du ikke full opptjening, altså mindre enn 40 år med poeng? Inntekt over grunnbeløpet vil gi deg pensjonspoeng, og dermed mer i alderspensjon. Er du født i 1945 og har mindre enn 40 år med pensjonspoeng? Pensjonspoeng i 2020 kan gi deg mer i framtidig pensjon.

Eksempel:

Olav født i 1943. Fylte 75 år i 2018, og hadde inntekt over G.

Fra 01.01.2020: Antall poengår økte fra 38 til 39 år. Sluttpoengtallet uendret.

Tilleggspensjonen økte fra 9 861 til 10 334 per måned.

Du kan fortsatt bli Topp 20

De 20 beste poengårene avgjør i stor grad størrelsen på alderspensjon etter kapittel 19. Snittet av de 20 høyeste poengårene dine utgjør sluttpoengtallet ditt. Det aller første som skjer når alderspensjon etter kapittel 19 skal beregnes, er at grunnbeløpet ganges med sluttpoengtallet.

Har du full opptjening, altså minst 40 år med poeng? Dersom fortsatt inntekt gir deg pensjonspoeng som er blant de 20 høyeste i din opptjening, vil «besteårsregelen» likevel gjøre at du får høyere pensjon.

Ikke endring hvis

Har du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon, slik at du fortsatt vil få beregnet pensjonstillegg/særtillegg/minstepensjontillegg i pensjonen din? Da vil ikke fortsatt arbeid gi deg høyere pensjon etter kapittel 19. Hvis du er født etter 1953 vil du likevel kunne få mer i pensjon, fordi du får deler av pensjonen beregnet etter kapittel 20 (det nye regelverket for pensjonsopptjening).

For å få et godt bilde av mulighetene dine, anbefaler vi deg å bruke NAV sin pensjonskalkulator på Din Pensjon. Her kan du simulere ulike tidspunkt for uttak av alderspensjon, og samtidig se hvordan fortsatt inntekt kan påvirke alderspensjonen din.

Fofatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer