Brexit og pensjon

31. januar forlot Storbritannia EU og Brexit var et faktum. Har dette betydning for alderspensjonsrettigheter fra folketrygden?

Forholdet mellom Norge og EU/EØS blir ikke påvirket av Brexit i 2020. Det vil likevel bli behov for tilpassinger mellom Norge og Storbritannia som følge av Brexit. Regjeringen har laget en samleside med informasjon om konsekvenser Brexit får for Norge.

Innholdet i EØS-avtalen

Norges forhold til Storbritannia på pensjonsområdet var før Brexit regulert av EØS-avtalen, som begge land var tilknyttet. Dette innebærer blant annet:

  • Dersom du søker om pensjonsytelser i Norge og har bodd eller arbeidet i Storbritannia, vil NAV sørge for at dine eventuelle pensjonsrettigheter i Storbritannia blir avklart.
  • Gjennom EØS-avtalen har Norge en sammenleggingsavtale med Storbritannia. Dette innebærer at britisk trygdetid kan legges sammen med norsk trygdetid for å gjøre det lettere å fylle vilkårene for norsk pensjon.
  • EØS-avtalen sørger for at du fritt kan eksportere norsk pensjon dersom du flytter til Storbritannia.

Hva skjer nå?

Inneværende år blir en overgangsperiode hvor det ikke blir endringer i forholdet mellom Norge og Storbritannia som følge av Brexit. Storbritannia vil derfor bli behandlet som det fremdeles er en del av EU og EØS, og har samme plikter og rettigheter. Det vil derfor ikke bli endringer for pensjonsytelsene i 2020.

I overgangsperioden vil derfor pensjonssytelser og rettigheter behandles som før Storbritannia forlot EU og Brexit var et faktum.

Det arbeides nå med å utarbeide nytt rettslig rammeverk mellom Norge og Storbritannia for hvordan samarbeidet skal være fra 1.1.2021. Følg med her på bloggen og på regjeringen sin samleside for Brexit.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund