Hvor finner jeg informasjon om pensjon?

For at du skal kunne ta en god avgjørelse om hva som er best for deg når du skal ta ut alderspensjon, er det viktig at du har god informasjon. Det mange lurer på er hvilke regler som gjelder, og hva som er de beste valgene. NAV har derfor flere veier til hjelp for å sikre at du skal kunne ta et informert valg om din pensjon.

www.nav.no

På NAVs hjemmesider, www.nav.no, ligger mye informasjon tilgjengelig både om pensjonssystemet og regelverket for ulike aldersgrupper. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og de fleste sider er også på samisk. På www.nav.no vil de fleste finne svar på det de lurer på. Her finner du også lenker til vår selvbetjeningsløsning «Din pensjon».

Din pensjon

Stadig flere velger å benytte seg av selvbetjeningsløsningen Din pensjon. I Din Pensjon finner du pensjonskalkulatoren hvor du kan beregne hvor mye du får i pensjonsutbetalinger. Du kan sammenligne ulike beregninger, og på den måten får du et sammenligningsgrunnlag som gjør deg i stand til å ta gode valg om uttak av pensjonen din.

Pensjonskalkulatoren i Din pensjon er koblet opp mot alle store tjenestepensjonsleverandører i Norge. Dette gjør at du kan få oversikt over total pensjon, både fra folketrygden, tidligere og nåværende arbeidsgiver. Har du spørsmål til tjenestepensjonen din kontakter du pensjonsordningen, så hjelper de deg med det du lurer på om tjenestepensjonen din.

I Din Pensjon kan du også søke om alderspensjon fra folketrygden, og finne utbetalingsinformasjon.

Pensjonsbloggen og NAV Pensjon på Facebook

På nettstedet www.deterdinpensjon.no finner du NAVs pensjonsblogg. Her vil du hver uke finne relevante artikler om pensjon. Artiklene på bloggen tar for seg mange ulike tema som favner både unge og gamle, og mennesker i mange ulike livssituasjoner.

På Facebook finner du siden NAV Pensjon. Her legger vi ut lenker til bloggartikler og annet spennende pensjonsmateriale og informasjon fra NAV.

Kontaktsenter Pensjon

Dersom du trenger ytterligere hjelp til å besvare eventuelle spørsmål angående pensjon, kan du kontakte vårt Kontaktsenter. Kontaktsenter Pensjon kan nåes via telefon 55 55 33 34 mellom klokken 08:00 og 15:30 på hverdager.

Viktig å merke seg: I en periode nå vil Kontaktsenter Pensjon ha redusert kapasitet da spørsmål om ytelser fra NAV til de som trenger snarlig hjelp til livsopphold vil bli prioritert. Se informasjon på nav.no og i Din pensjon/Ditt NAV. Du kan også sende spørsmål digitalt til NAV fra Ditt NAV. Saker som haster å få avklart på pensjon vil så klart bli prioritert.

Forfatter av blogginnlegget er Stine Klepp Tryggestad, Styringsenheten i NAV Familie- og pensjonsytelser