Pensjonsutmelding av permitterte

I lov om innskuddspensjon, hybrid pensjon og ytelsespensjon, har hovedregelen vært at ansatte som permitteres meldes ut av pensjonsordningen. En del arbeidsgivere velger likevel å la ansatte bli stående i pensjonsavtalen under permittering. Husk å sjekke hva din arbeidsgiver har valgt for deg.

Det er veldig uheldig for de som er permitterte å bli meldt ut av pensjonsordningen. De risikerer å få mindre pensjon og inntektstap hvis de blir syke og eventuelt får varig nedsatt arbeidsevne mens de er permittert.

Hva gjelder for deg?

Nå som mange arbeidstakere permitteres, er det en mulighet for at du meldes ut av arbeidsgivers pensjonsordning. Det er ikke så farlig om noen mister sparing til alderspensjonskapital i en innskuddsordning for en liten periode. Men det er langt verre om man ikke er dekket av uføreforsikringen som mange har gjennom sin pensjonsordning, og blir ufør under permitteringen. Da mister du en betydelig del av inntekten din. Det er også ille om man ikke lenger er dekket av innskuddsfritaket, som er en forsikring som sørger for at det blir innbetalt pensjonssparing dersom du blir syk.

Endringer i lov

Regjeringen har innført lovendring for permitterte som i første omgang vil vare i 6 måneder. Lovendringen gir arbeidsgiver mulighet til å velge om ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen, eller om de fortsatt skal være dekket av forsikringene. Dette gir ansatte som meldes ut av ordningen mulighet for fortsettelsesforsiking som er en egen individuell forsikring.

Sjekk egne muligheter

Den store utfordringen i en svekket og sårbar økonomi er at både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ende opp med å nedprioritere dette. Arbeidsgiver kan melde ut arbeidstakeren av økonomiske hensyn. Og arbeidstakere vil kanskje heller ikke ønske å videreføre avtalen for egen regning. Det vil bli et stort tap for de uheldige som ender opp med å bli langvarige syke i denne annerledestiden.

Min oppfordring til deg som er permittert i disse dager er enkel. Sjekk med både tillitsvalgte på din arbeidsplass, og sjekk med din arbeidsgiver om hvilke rettigheter du har mistet eller beholdt etter permittering. Sjekk ut hvilke muligheter du har for videreføring av avtaler for egen regning. Og finn ut hva din fagforening jobber med å fremforhandle på vegne av permitterte arbeidstakere på din arbeidsplass.

Forfatter av blogginnlegget er Umar Ashraf, styringsenheten i NAV Familie- og pensjonsytelser