Alderspensjon fra første krone

Visste du at arbeid kan gi deg lønn i framtida? Du som fylte 13 år i 2010 eller senere kan få opptjening allerede fra det året du fylte/fyller 13 år.

1000 kroner tjent er 181 kroner spart

Kort fortalt: Tjener du 1000 kroner settes det automatisk av 181 kroner til framtidig pensjon. Husk at inntekten må være personinntekt etter skatteloven. Det vil si inntekt som arbeidsgiveren melder inn til skattemyndighetene. Sommerjobb hjemme hos foreldre eller besteforeldre kan også gi deg pensjonsopptjening, hvis de du jobber hos fyller ut et skjema A04 og sender dette til skattemyndighetene.

Frikort og opptjening til pensjon

En av fordelene med å starte tidlig å jobbe, er at du tjener opp til pensjon også når du ikke betaler skatt. I Norge gir sommerjobben opptjening til pensjon, fra første krone, så lenge inntekten er meldt til skattemyndighetene. Du tjener derfor til pensjon også når lønnen er under frikortgrensen.

Pensjon fra første krone er ingen selvfølge

I Norge kan du altså tjene opp til alderspensjon fra første krone uansett hvor mye eller lite du tjener. I Sverige gir sommerjobb opptjening til alderspensjon fra første krone, men bare hvis årsinntekten er høyere enn ca 20 000 kroner (i 2019 over 19 670 kroner).

Liker du å se at sparekontoen øker?

Fra nettsiden www.nav.no kan du logge inn på Din Pensjon. Under overskriften Opptjening, kan du se pensjonsbeholdningen din. Når du tjener penger, øker samtidig beholdningen.

Annerledessommeren 2020

Sommeren 2020 kan det bli en halvering av antallet sommerjobber som tilbys. Tallet er hentet fra Virkes medlemsundersøkelse gjennomført 4.-6. mai. Har du ikke funnet sommerjobb enda, men har lyst til å jobbe i sommer? Husk at det er mange måter å finne jobb på. Vil du ha noen tips og råd, kan du for eksempel skrive sommerjobb i søkefeltet øverst på siden her på bloggen.

Sommerjobben gir deg muligheter både nå og i framtida. Pengene du tjener kan gi deg noe du ønsker deg nå, og også i framtida i form av pensjon (utsatt lønn). Samtidig får du nyttig erfaring fra arbeidslivet, erfaring som kan bli verdifull den dagen du skal søke jobb eller studie. Sommerjobb er smart, ferdig snakka.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer