Trygdeoppgjøret er klart – hva betyr det for deg?

Trygdeoppgjøret for 2020 ble klart i dag 2. september etter å ha blitt utsatt fra i vår. Hvordan slår oppgjøret ut for deg som alderspensjonist?

Regjeringen besluttet 6. april å utsette trygdeoppgjøret til høsten som følge av koronasituasjonen og at lønnsoppgjøret også ble utsatt. Det betyr at det har tatt lengre tid enn normalt før resultatet av årets pensjonsregulering har blitt kjent. Oppgjøret vil likevel få virkning fra 1. mai, og NAV vil etterbetale tilleggene til deg som pensjonist.

Alderspensjonen din vil øke med 0,7 prosent med virkning fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i pensjonen på 1,2 prosent fra 2019 til 2020. Til sammenligning anslås nå lønnsveksten for arbeidstakere i 2020 til 1,7 prosent mens prisveksten blir anslått til 1,4 prosent.

Om du er minstepensjonist, kommer du likevel bedre ut enn dette. For det første har alle minstepensjonister en litt gunstigere regulering. I tillegg vedtok Stortinget en særskilt økning i minstesatsene for enslige fra september 2019 på 4 000 kroner. Siden økningen trådte i kraft sent på året i 2019, får størstedelen av økningen virkning på den årlige pensjonen i 2020.

Vi kan dele alderspensjonistene i tre grupper og anslå følgende om hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i disponibel inntekt og kjøpekraft fra 2019 til 2020:

De ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 1,2 og 2,7 prosent fra 2019 til 2020.

Når vi tar hensyn til forventet prisvekst, kan alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen regne med en liten nedgang i kjøpekraften i år på 0,2 prosent. Etter skatt og når vi tar hensyn til prisveksten, tilsvarer det rundt 30 kroner mindre å rutte med i måneden. I 2019 fikk denne gruppen til sammenlikning en vekst i kjøpekraft på 0,2 prosent (0,3 prosent om vi også medregner endringer i skatteregler). Omtrent 6 av 7 alderspensjonister er i denne gruppen. En gjennomsnittlig yrkesaktiv kan til sammenlikning vente å få 0,3 prosent økning i kjøpekraften i 2020.

Minstepensjonistene – som utgjør omtrent 1 av 7 alderspensjonister – kan regne med uendret eller økt kjøpekraft i 2020, avhengig av sivilstand. Kjøpekraften blir uendret for gifte og samboende.

Forfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV