Har du en Skybert?

Noe av det viktigste vi i NAV gjør er å sikre at du får pensjonen din til riktig tid, og at du får det du har krav på. For å gjøre jobben vår skikkelig, trenger vi informasjon fra deg. En av utfordringene som vi møter på daglig, er en slags «Skybert».

Dette er Samboer-Skybert

Samboer-Skybert 1 bor sammen med en person som mottar pensjon, eller som har søkt om pensjon. Noen ganger har de bodd sammen lenge. Noen ganger har de vært gift tidligere, og noen ganger har de barn sammen.  Andre Samboer-Skyberter er gift eller separert, og bor sammen med en annen voksen person.

Samboer-Skybert 2 bodde tidligere sammen med en person som mottar pensjon, eller som har søkt om pensjon. Disse er litt ekstra usynlige.

Felles for alle disse er at NAV mangler opplysninger, eller har feil opplysninger.

Hvorfor skriver vi om dette?

Enten du er gift, registrert partner, samboer eller enslig så har det betydning for beregning av pensjonen din. Feil eller mangelfulle opplysninger kan føre til at ytelser innvilges eller avslås på feil grunnlag. Andre ganger fører det til at NAV utbetaler for mye eller for lite i pensjon.

Oppdaterte og riktige opplysninger om samboere hjelper NAV å gjøre korrekte vedtak. Du får riktig beregnet ytelse, og kan også unngå feilutbetaling av pensjon.

Hvorfor har ikke NAV oppdaterte opplysninger?

Du må selv melde fra til NAV om endringer som har betydning for størrelsen på alderspensjonen din. Dette følger av folketrygdloven § 21-3.

Det er som hovedregel først når NAV blir gjort kjent med endringen i sivilstand, at vi har anledning til å omregne pensjonen eller innhente flere opplysninger. I noen tilfeller, for eksempel ved inngåelse av ekteskap, vil NAV i tillegg motta en melding fra folkeregisteret.

Det er flere mulige årsaker til feil eller manglende registrering i våre systemer. Dette er de vanligste:

  • Søker om pensjon, har samboer og svarer likevel nei på spørsmål om samboer
  • Mottar pensjon, blir samboer og melder ikke fra til NAV om endringen
  • Mottar pensjon, avslutter et samboerforholdet og melder ikke fra til NAV om endringen

Slik melder du fra om samboer

Logg deg inn i Ditt NAV på nav.no. Gå til Innboks, og videre til Skriv ny melding. Gå videre til tema som er aktuelt for deg, for eksempel Beskjed – pensjon. Nødvendig informasjon er opplysninger om navn og fødselsnummer på samboer, adresse, flyttedato og om dere har felles barn.

Er du ikke digital bruker, har du spørsmål eller trenger du hjelp med nettløsningen? Ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 34.

Les gjerne artikkelen Riktig input gir riktig output, om viktigheten av riktige opplysninger.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer