Når du går fra uføretrygd til alderspensjon

Når du som mottar uføretrygd blir 67 år, blir uføretrygden omregnet til alderspensjon. Dette skjer fra måneden etter at du har fylt 67 år. Dersom du har 100% uføretrygd og ønsker 100% alderspensjon, trenger du ikke å søke om alderspensjon fra NAV.

Dersom du har gradert uføretrygd, men vil ha 100% alderspensjon, må du søke om 100% alderspensjon. Dette gjør du www.nav.no.

Beregning av uføretrygd og alderspensjon

Fra 1. januar 2015 ble uførepensjon erstattet av uføretrygd. Uføretrygden beregnes etter andre regler enn alderspensjon. Den beregnes med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt de fem siste årene før uføretidspunktet. Snittet av de tre beste av disse fem årene teller i beregningen. Uføretrygdens størrelse er som hovedregel 66 prosent av beregningsgrunnlaget.

Alle som er født i årene 1954-1962 vil få deler av alderspensjonen beregnet etter gamle regler for pensjonsopptjening, altså kapittel 19 i Folketrygdloven. Alderspensjon etter kapittel 19 beregnes ut fra de 20 beste poengårene, og det kreves 40 år for å ha full opptjening. Les mer her om hvordan alderspensjonen beregnes. Alderspensjonen er vanligvis lavere månedlig beløp enn uføretrygden. Du kan beregne din fremtidige alderspensjon ved å bruke pensjonskalkulatoren i Din pensjon

Skatt

Uføretrygden skattlegges som lønnsinntekt. Siden skattesatsene på lønnsinntekt er høyere enn skattesatsene på pensjonsinntekt, innebærer det at skattetrekket når du blir 67 år vil bli for høyt om du ikke søker nytt skattekort når du får alderspensjon. Du som blir 67 år har selv ansvar for å endre skattekortet ditt. NAV får automatisk overført nytt skattekort fra Skatteetaten, men du må selv kontakte Skatteetaten enten digitalt eller på telefon for å få endret skattetrekket, se www.skatteetaten.no.

Fra uføretrygd til alderspensjon

Når en mottager av uføretrygd går over til alderspensjon endres både skattlegging og beregning av ytelsen. Derfor blir differansen mellom beregnet uføretrygd og beregnet alderspensjon større enn tidligere.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund