Må jeg søke om alderspensjon?

NAV Kontaktsenter Pensjon får ofte spørsmål om man må søke alderspensjon, og hvorfor man må søke selv. «NAV vet vel at jeg blir 67 år, og da er det vel naturlig at jeg skal ha pensjon?», sier noen.

De aller fleste må søke om alderpensjon

Alle kan ta ut pensjon fra måneden etter 67-årsdagen. Skal du ta ut pensjon før du blir 67 år må du søke. De fleste som tar ut pensjon ved 67 år eller senere, må også søke. NAV vet at du blir 67 år, men NAV vet ikke om du har bestemt deg for når du vil ta ut pensjon. Mange kan velge å ta ut pensjon allerede fra de blir 62 år, mens andre velger et annet tidspunkt.

For å vite om du kan søke pensjon før du blir 67 år, kan du bruke pensjonskalkulatoren Din pensjon. Der kan du regne ut hva din forventede pensjon blir. Dersom du kan ta ut pensjon fra det tidspunktet du velger, vil du få frem beløp som forteller hva månedlig og årlig pensjon blir. Må du vente med å ta ut 100% pensjon, vil resultatet du får i beregningen fortelle fra hvilket tidspunkt du tidligst kan ta ut 100% alderspensjon.

Jeg har jo pensjon, må jeg søke da?

Ja, med mindre du har 100% alderspensjon, 100% uføretrygd eller uredusert gjenlevendepensjon så må du søke om alderspensjon senest måneden før du skal ta ut full alderspensjon.

Dersom du har gradert alderspensjon, gradert uføretrygd, redusert gjenlevendepensjon eller AFP fra offentlig sektor (uavhengig av grad), må du søke om alderspensjon dersom du ønsker dette utbetalt når du er blitt 67 år. Du må søke senest den måneden du blir 67 år, men helst tre måneder før.

Husk at dersom du tar ut full pensjon, eller gradert pensjon er det du selv som må endre graden dersom du ønsker noe annet enn det du har nå. Har du endret uttaksgraden til 0%, må du selv passe på å endre til 100% når du ønsker utbetaling, også når du blir 67 år eller slutter i arbeid. Du bruker nettjenesten vår Din pensjon for både å beregne pensjon, søke pensjon og endre uttaksgrad.

Unntakene – kjenner du deg igjen her trenger ikke søke:

  • Du har 100% uføretrygd den måneden du fyller 67 år
  • Du mottar allerede 100% alderspensjon
  • Du har uredusert/full gjenlevendepensjon

Vil du vite mer om pensjonen din finner du alltid informasjon ved å logge deg inn på Ditt NAV – Din pensjon.

Forfatter av blogginnlegget er Anne Nordkil, fagkoordinator pensjon, NAV Kontaktsenter Pensjon