Alderspensjon og andre ytelser – hva kan du få og når må du velge?

Mottar du alderspensjon kan du oppleve situasjoner der du har behov for, eller rett til, andre ytelser fra NAV. Dette gjelder spesielt når du tar ut alderspensjon før du har fylt 67 år. Hva skjer med retten din til andre ytelser du tar ut alderspensjon?

Dagpenger og alderpensjon kan kombineres

Opplever du å miste arbeidsinntekten din og er mellom 62 og 67 år, har du fortsatt rett til dagpenger.

Sykepenger og alderspensjon kan kombineres

Er du mellom 62 og 67 år, og er i arbeid, kan du motta sykepenger og alderspensjon samtidig.

Du som er mellom 67 og 70 år kan ha rett til sykepenger i opptil 60 dager, hvis du har årlig inntekt over 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Har du fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og alderspensjon kan kombineres

Du som er mellom 62 og 67 år har rett til AAP også når du tar ut alderspensjon.

Uføretrygd og alderspensjon kan kombineres

Hvis du er mellom 62 og 67 år kan du kombinere uføretrygd og alderspensjon. Uttaksgraden for de to ytelsene kan ikke overstige 100 prosent tilsammen. Mulige uttaksgrader for alderspensjon er 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent.

Gjenlevendepensjon og alderspensjon kan ikke kombineres

Det er ikke mulig å ta ut alderspensjon og motta gjenlevendepensjon samtidig.

Om du fortsatt skal motta alderspensjon, og avdød ektefelle har like høy eller høyere pensjonsopptjening enn deg, vil du få medregnet gjenlevendepensjon fra han/henne i alderspensjonen din. Hvis du har valgt å ta ut alderspensjon med gjenlevenderett, kan du ikke si fra deg denne til fordel for gjenlevendepensjon igjen senere.

Foreldrepenger og alderspensjon kan kombineres

Noen opplever å få omsorg for barn i godt voksen alder. Foreldrepenger kan fritt kombineres med alderspensjon fra folketrygden, også etter fylte 67 år.

Offentlig tjenestepensjon/AFP kan ikke kombineres med alderspensjon

Regelen er at før fylte 67 år kan ikke alderspensjon fra folketrygden kombineres med offentlig tjenestepensjon og AFP. Det gjelder likevel ett unntak:

Offentlig tjenestepensjon etter særaldergrense kan kombineres med alderspensjon

Pensjonsgivende inntekt og alderspensjon er bestevenner

Pensjonsgivende inntekt kan fritt kombineres med alderspensjon fra folketrygden. Vi har flere ganger skrevet om hvordan alderspensjonen beregnes, og hva fortsatt arbeid kan bety for pensjonen din. Husk at det kan gjelde andre regler for tjenestepensjonen din. Hvis du ønsker å vite hva fortsatt arbeid betyr for summen av de framtidige pensjonene dine, må du derfor kontakte tjenestepensjonsordningen.

Vil du vite mer om den enkelte ytelsen, eller har du spørsmål til din egen sak? Du kan kontakte NAV på ulike måter. Se hvordan på Kontakt oss.

Forfatter av blogginnlegget Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer