Par i pensjon?

Er du en av dem som vurderer å bli pensjonist på heltid fordi den du bor sammen med er, eller har blitt, pensjonist?

Studier har vist at ektefeller i stor grad pensjonerer seg samtidig. Vurderer du å ta ut pensjon samtidig med ektefelle/partner/samboer, er det lurt å se på om det kan føre til at du får vesentlig lavere pensjon enn om du fortsetter i jobb litt lenger.

Snart 67: kort om opptjening til alderspensjon

Opptjening til alderspensjon skjer gjennom arbeid. Inntekten du har hatt gjennom arbeidslivet er derfor en av nøklene til hva du vil få utbetalt som pensjonist.

Her er noen viktige punkt om opptjening av alderspensjon for deg som født før 1954, og dermed får alderspensjonen din beregnet etter gammelt regelverk i Folketrygden (kapittel 19):

  • Inntekt over 1 G (per 1. mai 2020 kr 101 351) gir pensjonspoeng
  • Full pensjonsopptjening etter gammalt regelverk er 40 år
  • I det gamle regelverket er det snittet av de 20 årene med høyest pensjonspoeng som brukes når alderspensjonen skal beregnes. Dette kalles «besteårsregelen»
  • Du som er født etter 1943, kan få pensjonsopptjening til og med året du fyller 75 år

Jakten på høyere alderspensjon

Er du født før 1954, og har 40 år med pensjonspoeng? Det kan likevel lønne seg for deg og jakte på nye poengår. Dersom fortsatt inntekt gir deg pensjonspoeng som er blant de 20 høyeste i din opptjening, vil «besteårsregelen» gjøre at du får høyere pensjon.

Fra år og tall til kroner og ører: hvordan vurdere effekten av fortsatt arbeid?

For å få et godt bilde av mulighetene dine, anbefaler vi deg å bruke NAV sin pensjonskalkulator på Din Pensjon. Her kan du simulere ulike tidspunkt for uttak av alderspensjon, og samtidig se hvordan fortsatt inntekt kan påvirke alderspensjonen din.

Penger, pensjon og pasjon

Livet er mer enn pensjon. Samtidig er det oftest pensjon vi skal leve av som pensjonister. Det er din pensjon, og du som skal ta valget om når du vil ta ut pensjonen din. Fortsatt arbeid kan påvirke din fremtidige alderspensjon, så da kan det jo være greit å jobbe litt – spesielt hvis du kommer hjem til ferdig middag?

Vil du lese mer om hvordan du kan øke pensjonen gjennom fortsatt arbeid? Les gjerne artikkelen Topp 20 og Topp 40 fra februar 2020.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer