Pensjon for deg som er født mellom 1954 og 1962

Ved pensjonsreformen i 2011 kom det nye regler for opptjening til alderspensjon i folketrygden. Hvilke regler som gjelder for deg, er avhengig av når du er født.

Regler for opptjening av alderspensjon i folketrygden er fordelt slik:

Denne uken skal vi se nærmere på reglene for de som er født mellom 1954 og 1962.

Født mellom 1954 og 1962: Opptjening etter en kombinasjon av gammelt og nytt regelverk

Du som er født mellom 1954 og 1962 tjener opp, og får beregnet din alderspensjon etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler i folketrygden. Det nye regelverket fases gradvis inn med èn tidel ekstra for hvert årskull, slik figuren under viser.

La oss illustrere dette med et eksempel:

Ole er født i 1958. Han har hatt 30 år med inntekt over grunnbeløpet i folketrygden. For hvert av disse årene får han beregnet et pensjonspoeng etter de gamle reglene i folketrygden, som vi skrev om i forrige innlegg på pensjonsbloggen.

Ole får også beregnet pensjon etter de nye opptjeningsreglene. Når Ole skal søke om pensjon, regner NAV først ut pensjonen både etter gamle og nye regler i folketrygden. Deretter fordeles pensjonen forholdsmessig på antall år etter gammelt og nytt regelverk.

Vi kan tenke oss at Oles beregnede pensjon pr. måned etter de gamle reglene er kr. 20 000. Etter de nye reglene får Ole beregnet en månedlig pensjon på kr. 18 000. Ole skal ha beregnet sin pensjon med 5/10 etter gamle regler og 5/10 etter nye regler. Hans samlede pensjon blir derfor som følger:

Kr. 20 000 x 5/10 = kr. 10 000.

Kr. 18 000 x 5/10 = kr.   9 000.

Samlet pensjon:       kr. 19 000.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund

 

 


Neste uke skal vi se nærmere på hva de nye opptjeningsreglene innebærer.