Viktig med riktig skattetrekk på pensjon

Risikerer du å få for lav pensjonsutbetaling fra 67 år? Når du går fra uføretrygd til alderspensjon er det viktig å sjekke skattetrekket på pensjonen din.

Skattetrekket når du blir 67 år vil ofte bli for høyt hvis du ikke søker om nytt skattekort. Rett skattetrekk – i tide – gir deg riktig pensjon allerede fra første utbetaling.

Mange spør oss om skatt

Hver måned mottar i snitt mellom ett og to tusen uførepensjonister brev fra NAV om innvilget alderspensjon.

Samtidig mottar NAV svært mange spørsmål om skatt på alderspensjon, og vi ser at mange spør om dette først etter at de har mottatt første utbetaling. De fleste ønsker å endre skattetrekket, og får informasjon om hvordan de gjør dette. Noen ber også om å få etterbetalt for mye trukket skatt.

Uføretrygden skattlegges som lønnsinntekt

Siden skattesatsene på lønnsinntekt er høyere enn skattesatsene på pensjonsinntekt, innebærer det at skattetrekket når du blir 67 år vil bli for høyt om du ikke søker nytt skattekort når du får alderspensjon.

Du som blir 67 år har selv ansvar for å endre skattekortet ditt. NAV får automatisk overført nytt skattekort fra Skatteetaten, men du må selv kontakte Skatteetaten enten digitalt eller på telefon for å få endret skattetrekket.

NAV kan endre skattetrekk tidligst fra og med måneden etter mottatt melding fra Skatteetaten.

Annar fylte 67 år i september – et eksempel

Annar mottok 26 047 kroner per måned i uføretrygd, før skatt. Han betalte 27 % skatt, og fikk utbetalt 19 113 kroner i september. Uføretrygden ble automatisk regnet om til alderspensjon fra og med oktober. Brutto pensjon før skatt ble beregnet til 20 696 kroner per måned. NAV hadde ikke mottatt melding fra skatteetaten og måtte da trekke 27 % skatt også av alderspensjonen. Netto alderspensjon etter skatt ble da 15 108 kroner.

Annar fikk oktoberutbetalingen inn på konto, og tok da kontakt med Skatteetaten for å få riktig skattetrekk. NAV mottok melding fra Skatteetaten om endret trekk med lavere %. Samtidig mottok NAV en melding fra Annar der han bad om å få alderspensjon med riktig skattetrekk i oktober.

NAV kan endre skattetrekket tidligst fra og med måneden etter mottatt melding fra Skatteetaten. Utbetalingen ble dermed endret først fra og med november.  For mye innbetalt skatt vil eventuelt bli tilbakebetalt som skatt til gode, når året er ferdig lignet.

Annar opplevde å få mer enn 4000 mindre i netto utbetaling, den første måneden med alderspensjon. Differansen i brutto ytelse skyldes ulikhet i hvordan ytelsene beregnes. Differansen i netto utbetaling skyldes i tillegg feil skattetrekk.

Vårt beste tips denne gangen: Vær et hestehode foran – Unngå feil skattesats på pensjonen din.

Vil du vite mer om pensjonen din, beregne framtidig pensjon eller kontakte NAV? Du finner alltid informasjon ved å logge deg inn på Ditt NAV – Din pensjon. Se også www.nav.no.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer