Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Egen pensjonskonto Det er din PensjonFra 1. januar 2021 får rundt 1.5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone.

Hvem er omfattet av ordningen med egen pensjonskonto?

Ordningen med egen pensjonskonto gjelder for arbeidstakere i privat sektor som har innskuddspensjon. Ansatte i offentlig sektor eller ansatte i privat sektor med annen pensjonsordning enn innskuddspensjon, får ikke egen pensjonskonto.

Hva går reglene om egen pensjonskonto ut på?

Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapitalen arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver.

Hva må du som arbeidstaker gjøre for å få egen pensjonskonto?

For å få egen pensjonskonto trenger du ikke gjøre noe som helst. Pensjonen din vil automatisk samles i egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren hvor nåværende arbeidsgiver sparer til pensjon for deg.

Må du ha pensjonskontoen hos nåværende arbeidsgiver?

Nei, det må du ikke. Med egen pensjonskonto har du tre alternativer:

  1. Du kan samle pensjonen din hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette vil skje automatisk.
  2. Du kan velge å samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Da må du selv velge hvilken pensjonsleverandør som skal forvalte pensjonen din.
  3. Du kan reservere alle eller noen pensjonskapitalbevis mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du beholder da de reserverte pensjonskapitalbevisene hos de ulike pensjonsleverandørene, slik som det er i dag.

Hvilken informasjon vil du få om egen pensjonskonto?

Du som arbeidstaker vil få informasjon om egen pensjonskonto fra din arbeidsgiver i forkant av innføringen. I løpet av februar 2021 vil du få informasjon om hvilke pensjonskapitalbevis du har og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Når denne informasjonen er gitt, har du frist til 1. mai 2021 å velge blant de tre alternativene vi har nevnt i avsnittet over.

Hvor finner jeg informasjon om egen pensjonskonto?

Arbeidsgiveren din eller pensjonsleverandøren din vil kunne gi deg mer informasjon om ordningen med egen pensjonskonto. På pensjonsportalen www.norskpensjon.no vil du finne informasjon om ordningen. Her vil du også kunne finne oversikt over dine innskuddspensjonsavtaler og pensjonskapitalbevis.

Sveinung Remøy Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund