Har du fått årsoppgave fra NAV?

Årsoppgave fra NAVÅrsoppgaven er nå tilgjengelig på Ditt NAV – Dine saker for alle som kan logge inn med BankID. Personer som ikke kan motta informasjonen digitalt, får årsoppgaven i vanlig post.

De siste årene har oppgavene blitt sendt ut puljevis fra starten av januar. Har du registrert deg som digitale bruker får du varsel fra oss på sms og e-post når oppgaven er tilgjengelig på Ditt NAV. Har du bedt om post fra det offentlige til elektronisk postkasse, får du varsel fra postkasseleverandøren din når årsoppgaven er tilgjengelig der. De aller fleste som får digitale årsoppgaver skal ha fått oppgaven i løpet av de første par ukene i januar.

Pensjonsmottakere som har reservert seg mot digital post fra det offentlige, eller ikke har registrert noen elektronisk kontaktinformasjon, vil få årsoppgaven tilsendt i posten. Brevet med årsoppgave skal være mottatt innen utgangen av januar. Har du adresse i utlandet kan det være at årsoppgaven kommer i løpet av februar, da postgangen til utlandet for tiden tar lang tid.

Sjekk om årsoppgaven stemmer med dine utbetalinger

Vi er alle ansvarlige for at informasjon til Skatteetaten, om blant annet inntekt, er riktig. Du bør derfor sammenligne din årsoppgave med utbetalingene du har fått siste året. Du finner en fin oversikt over utbetalinger i Din pensjon – utbetalinger. Der kan du se måned for måned hva som er brutto, trekk og netto. Velg 2020 for å få informasjon om fjoråret.

Legg merke til at det er kun skattepliktige ytelser som står på årsoppgaven. Det betyr for eksempel at skattefri del av AFP-privat ikke er tatt med på årsoppgaven.

Alderspensjon tilleggspensjon inneholder også opplysninger om inntektspensjon. Dette er aktuelt hvis du er født i 1954 eller senere og mottar alderspensjon. Videre er det slik at beløp som blir utbetalt som en minstesikring, som for eksempel garantipensjon, særtillegg, pensjonstillegg og minste nivåtillegg, legges til i beløpet som omtales som grunnpensjon. Årsoppgaven har dessverre litt andre benevnelser på beløpene enn det du finner i utbetalingsopplysningene. Så lenge sum pensjon stemmer, kan du tenke at beløpene er riktige.

Hva gjør du hvis du ikke har fått årsoppgaven?

Ta kontakt med NAV Kontaktsenter pensjon på telefon 55 55 33 34 dersom du ikke har fått årsoppgaven i løpet av januar. Vi sjekker hva som kan være årsak til at din årsoppgave ikke er mottatt. Dersom du har endret adresse i det siste, kan det være en forklaring. Du kan sjekke i Ditt NAV – personopplysninger om vi har riktig adresse på deg. Husk at selv om du har digital postkasse, eller har reservert deg mot digital post, så vil årsoppgaven likevel kunne hentes fra Ditt NAV så sant du har BankID eller annen innlogging med høyeste sikkerhet.

Hva med årsoppgave hvis en pensjonsmottaker er død?

Det lages årsoppgave til alle som har mottatt pensjon forrige år, men det er kun der vi har adresse til dødsboet at vi kan sende ut årsoppgave til en avdød pensjonsmottaker. Dersom dødsboet ikke har mottatt årsoppgave, må den som er ansvarlig for dødsboet sende inn skifteattest og eventuelle fullmakter til NAV, og i den sammenheng også opplyse hvilken adresse årsoppgaven skal sendes til. Dette står nærmere forklart i egen artikkel om årsoppgaver på www.nav.no.

Har du betalt tilbake feilutbetalt pensjon?

Dersom du har hatt en sak om feilutbetaling fra NAV eller Statens pensjonskasse, og du har gjort opp dette, vil du få en endringsoppgave. Denne endringsoppgaven må ses opp mot tidligere årsoppgave for det aktuelle året, da endringsoppgaven viser kun det som er endret i forhold til tidligere informasjon som er meldt til Skatteetaten.

Når Skatteetaten får en endringsoppgave vil de se på fastsettelsen for det aktuelle året på nytt, og dermed også vurdere om skattegrunnlaget har vært riktig. Endringsoppgave kan først sendes ut når saken er oppgjort. Hvor lang tid det går før en endringsoppgave produseres er avhengig av om det er pensjon fra NAV eller fra Statens pensjonskasse.

Se informasjon på www.nav.no om årsoppgaver. Har du spørsmål til årsoppgaven kan du kontakte NAV Kontaktsenter pensjon enten via chat, ved å sende en melding via Ditt NAV eller pr telefon 55 55 33 34.

Anne NordkilForfatter av blogginnlegget er Anne Varhaug Nordkil, fagkoordinator NAV kontaktsenter pensjon