Hvor finner jeg informasjon om pensjon?

Informasjon om pensjonFor å kunne ta en god avgjørelse om hva som er best for deg når du skal ta ut alderspensjon, er det viktig med informasjon. NAV har derfor flere veier til hjelp for at du skal få god informasjon om alderspensjon fra folketrygden.

www.nav.no

På NAVs hjemmesider, www.nav.no, ligger mye informasjon tilgjengelig både om pensjonssystemet og regelverket for ulike aldersgrupper. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og de fleste sider er også på samisk. På www.nav.no vil de fleste finne svar på det de lurer på. Her finner du også lenker til vår selvbetjeningsløsning «Din pensjon».

Din Pensjon

I selvbetjeningsløsningen Din pensjon finner du pensjonskalkulatoren hvor du kan beregne hvor mye du får i pensjonsutbetalinger. Du kan sammenligne ulike beregninger, og på den måten får du et sammenligningsgrunnlag som gjør deg i stand til å ta gode valg om uttak av pensjonen din. I Din Pensjon kan du også søke om alderspensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor, og finne oversikt over utbetalt pensjon.

Pensjonskalkulatoren i Din pensjon er koblet opp mot alle store tjenestepensjonsleverandører i Norge. Dette gjør at du kan få oversikt over total pensjon, både fra folketrygden, tidligere og nåværende arbeidsgiver. Har du spørsmål til tjenestepensjonen din kontakter du pensjonsordningen, så hjelper de deg med det du lurer på om tjenestepensjonen din.

Chat med Frida

Chatboten Frida svarer på generelle spørsmål om de fleste pensjonsytelsene fra NAV, som alderspensjon, AFP, gjenlevendepensjon, barnepensjon og supplerende stønad. Dersom Frida ikke finner svar på spørsmålet ditt, får du tilbud om å chatte med et menneske, så sant det er innenfor vår åpningstid – alle hverdager mellom klokken 09:00 og 15:00.

Pensjonsbloggen og NAV Pensjon på Facebook

På nettstedet www.deterdinpensjon.no finner du NAVs pensjonsblogg. Her vil du hver uke finne relevante artikler om pensjon. Artiklene på bloggen tar for seg mange ulike tema som favner både unge og gamle, og mennesker i mange ulike livssituasjoner.

På Facebook finner du siden NAV Pensjon. Her legger vi ut lenker til bloggartikler og annet spennende pensjonsmateriale og informasjon fra NAV.

Kontaktsenter Pensjon

Dersom du trenger ytterligere hjelp til å besvare eventuelle spørsmål angående pensjon, kan du kontakte vårt Kontaktsenter. Kontaktsenter Pensjon kan nåes via telefon 55 55 33 34 mellom klokken 09:00 og 15:00 på hverdager.

Viktig å merke seg: I en periode nå vil Kontaktsenter Pensjon ha redusert kapasitet da spørsmål om ytelser fra NAV til de som trenger snarlig hjelp til livsopphold vil bli prioritert. Se informasjon på nav.no og i Din pensjon/Ditt NAV. Du kan også sende spørsmål digitalt til NAV fra Ditt NAV. Saker som haster å få avklart på pensjon vil så klart bli prioritert.

Stine Klepp TryggestadForfatter av blogginnlegget er Stine Klepp Tryggestad, Styringsenheten i NAV Familie- og pensjonsytelser