Kvinnedagen 2021

KvinnedagenSiden den internasjonale kvinnedagen ble etablert av FN i 1977, har dagen blitt brukt til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. På denne datoen i fjor hadde Norge enda ikke stengt ned, men det var like før. Mange av parolene i 2020 var knyttet til lønn, utdanning, pensjon og betydningen av velferdsstaten. Det siste året har ikke gjort disse mindre aktuelle.

2020 ble annerledes året

Og mye tyder på at likestilling mellom kvinner og menn er ett av områdene som er blitt påvirket av pandemien og av tiltakene. Nasjonal likestillingskonferanse ble avholdt sist onsdag, i regi av Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Årets konferanse så på konsekvensene pandemien og tiltakene har hatt for likestilling i et kjønnsperspektiv. Det alle var enige om er at pandemien har rammet hardest dem som også før krisen stod i en sårbar situasjon, og at krisen har rammet likestillingen.

Både hjemmeliv og arbeidsliv er snudd på hodet flere ganger det siste året. Vi har måttet tilpasse oss nye arbeidsformer og tiltak som har snudd opp ned på det sosiale livet. Mange har likevel lært seg noe nytt, og noen av oss er sikkert overrasket over hva vi klarte i 2020. Hvem vet hva du kan oppnå i 2021?

Pensjon og pandemi

Regjeringen sier om arbeidet for likestilling at dette er grunnlaget for «like rettigheter og like muligheter». Det er som hovedregel inntekten din som avgjør størrelsen på den fremtidige pensjonen din, og arbeid er en nøkkelfaktor. Vi kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, vi jobber mer deltid, og vi får mindre i pensjon. Samfunnsendringer har gjort at forskjellene er blitt mindre. Vi vet ikke sikkert i dag hvilken effekt pandemien har på disse områdene i årene framover.

Hvordan kan du påvirke din pensjon?

  • Arbeid er en nøkkelfaktor. Det er som hovedregel inntekten din som avgjør størrelsen på den fremtidige pensjonen din.
  • Sett deg inn i hvilken tjenestepensjonsordning som gjelder på din (framtidige) arbeidsplass.
  • Del på omsorgsarbeid i familien, hvis dette er mulig. Husk også på at du kan søke om omsorgsopptjening hos NAV og omsorgslønn fra kommunen.
  • Dersom du har mulighet – vurder om du har behov for å spare litt i tillegg til pensjonsordningen du har hos arbeidsgiver. Å betale ned for eksempel på huslån er også en form for sparing.
  • Og: Venter du med å ta ut alderspensjon, får du mer i månedlig pensjon.

Sist uke kunne vi se Maren Lundby hoppe inn i historiebøkene, da hun vant VM-gull i stor bakke. Fordi hun hadde muligheten. Så grip mulighetene – Gratulerer med dagen!

Anita HanssenForfatter av blogginnlegget et Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer

 

 

Kilder til artikkelen er alderspensjonsstatistikk på nav.no og informasjon på regjeringen.no