Søknad om alderspensjon – noen tips før utfylling

Tips til søknadHar du bestemt deg for å søke om alderspensjon? Her kommer en liten innføring i hva du bør være oppmerksom på når du fyller ut søknaden din.

De aller fleste som søker om alderspensjon i dag har funnet frem til nettjenesten Din pensjonwww.nav.no. Der har du mulighet til å fylle ut en søknad om alderspensjon uansett når, og hvor du måtte befinne deg. Mange vil også få svar på søknaden i løpet av et par minutter.

Alle opplysningene i søknaden er selvsagt viktig, men vi vil ta for oss noen punkter det er lurt å ha tenkt over før du fyller den ut.

AFP i privat sektor

Noe av det første du må krysse av i søknaden, er om du har rett til og ønsker å søke om AFP i privat sektor. Dette er en ordning som ofte forveksles med AFP i offentlig sektor. Kontakt gjerne din arbeidsgiver på forhånd, for å avklare om du kan ha rett til AFP i privat sektor.

Dersom du søker digitalt gjennom «din pensjon», kan du fylle ut søknad om AFP i privat sektor samtidig som du søker om alderspensjon. Dersom du fyller ut en søknad om alderspensjon på papir, må du selv skaffe søknadsskjema for AFP og sende det inn til Fellesordningen for AFP.

Uttakstidspunkt og uttaksgrad

Det er lurt å være ute i god tid når man skal søke om alderspensjon. Regelverket sier nemlig at kravet må være satt frem senest måneden før ønsket uttak av alderspensjon. Samtidig kan man tidligst få behandlet søknaden 4 måneder frem i tid. Søknaden bør derfor sendes inn 1 – 4 måneder før ønsket uttak. Uttakstidspunktet er alltid den 1. i hver måned.

Dersom du mottar AFP i offentlig sektor, løper denne ytelsen til og med den måneden du fyller 67 år. Dersom du vil beholde AFP i offentlig sektor så lenge som mulig, må du derfor søke alderspensjon fra måneden etter at du fylte 67 år.

Valg av uttaksgrad er også viktig. Man kan i dag søke om 20, 40, 50, 60, 80, eller 100 prosent alderspensjon. Vær spesielt oppmerksom på å få med uttakstidspunkt og uttaksgrad, dersom du søker manuelt.

Sivilstand og ektefelle/ partner/ samboers inntekt

Opplysninger om sivilstand og eventuelt inntekten til ektefelle/ partner / samboer er viktige punkter å fylle ut korrekt i søknaden. Det du oppgir i denne delen av søknaden vil påvirke beregningen av grunnpensjonen din.

Utenlandsopphold

Har du bodd og-/ eller arbeidet i utlandet? Da kan du kanskje ha rett til pensjon fra utlandet. Gjennom EØS-avtalen og andre trygdeavtaler med enkeltland, har Norge trygdesamarbeid med rundt 45 ulike land. Prøv å oppgi utenlandsopphold så nøyaktig som mulig, og legg til utenlandsk ID-nummer dersom du skulle ha dette. Saksbehandler på alderspensjon vil gjøre en vurdering av opplysningene ved mottak av søknaden, og eventuelt innhente tilleggsopplysninger dersom det er nødvendig.

Lykke til med søknaden din, og husk at dersom du lurer på noe kan du ringe NAV Familie- og pensjon på telefon 55 55 33 34.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Monica Beate Breivik, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund