Feriepenger fra NAV

FeriepengerFikk du utbetalt penger fra NAV i 2020 som gav rett til feriepenger? Feriepengene fra NAV får du utbetalt i mai 2021.

Får jeg feriepenger av pensjon?

Du får ikke feriepenger av pensjonen din fra NAV. Det samme gjelder for uføretrygd fra NAV.

NAV utbetaler pensjon 12 måneder i året.

Du har rett til feriepenger hvis du er arbeidstaker, vernepliktig, sjømann eller fisker og lignes som arbeidstaker.

Du har ikke rett til feriepenger når du er pensjonist. Du har heller ikke rett til feriepenger hvis du er selvstendig næringsdrivende, frilanser, har vært midlertidig ute av inntektsgivende arbeid og får sykepenger etter § 8-47 eller hvis du er fisker som lignes som næringsdrivende.

Feriepenger fra NAV og frivillig skattetrekk

Dersom du har rett til feriepenger på din ytelse, trekkes det ikke skatt. Husk likevel at dersom du har bedt om et tilleggstrekk/frivillig skattetrekk, så trekkes dette også av feriepengene dine.

Noen ganger endres feriepengegrunnlaget etter utbetaling av feriepenger

Hvis du får et vedtak fra NAV som medfører endring i feriepengegrunnlaget for foregående år, kan feriepengene bli beregnet på nytt. Ny beregning kan medføre at du får en etterbetaling av feriepenger fra NAV. I noen tilfeller medfører den nye beregningen at du har fått for mye feriepenger fra NAV. Hvis det viser seg at du har fått for mye feriepenger, vil du bli varslet skriftlig om dette.

På nav.no kan du lese mer om ferie og feriepenger. Du kan også lese mer om feriepenger på arbeidstilsynet sine sider.

Anita HanssenForfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer