Leveattester til pensjonister i utlandet

I disse dager får 13 555 pensjonsmottakere i utlandet tilsendt leveattestskjema for 2019. Les mer om hvem som får det, tidsfrist for å sende den inn, og hvorfor NAV sender ut leveattester. (Les Videre…)