Omsorg for syke eller funksjonshemmede barn

Mange foreldre tar seg av barn med særskilte behov for omsorg. Hvis du tar deg av syke eller funksjonshemmede personer som har behov for pleie, kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Omsorgsopptjening er en ordning som bidrar til at du kan få høyere pensjon når du blir pensjonist. (Les Videre…)