Uncategorized

Å vente med pensjonsuttaket lønner seg for de fleste

pensjonsuttak7 av 10 arbeidstakere velger å starte uttaket av alderspensjonen minst ett år før de slutter i arbeid, viser tall fra NAV. Adgangen til å kombinere arbeid og alderspensjon fritt ble innført i 2011 som en del av pensjonsreformen. I det store og det hele har det vært en suksesshistorie som har ført til at flere seniorer jobber lenger enn før, helt eller delvis. (Les Videre…)

Ti år med pensjonsveiledning

10 år1. juli er det 10 år siden NAV kontaktsenter pensjon tok i mot sine første telefonsamtaler. Fra den dagen ble pensjonsmøtene på det lokale NAV-kontoret byttet ut med veiledning over telefon. (Les Videre…)

Minstepensjonsfella

MinstepensjonsfellaDe gamle opptjeningsreglene for alderspensjon kan slå uheldig ut for personer med lav inntekt. Dette blir oftest kalt for minstepensjonsfella, og kan ha betydning for hele eller deler av alderspensjonen din hvis du er født før 1963. (Les Videre…)

Sivilstand og pensjon

Sivilstand og pensjonHvilke regler gjelder for beregning av pensjon for gifte og samboere, og hva må du opplyse NAV om når du søker om pensjon? (Les Videre…)

Hvordan beregnes alderspensjonen min?

Mange synes det er vanskelig å forholde seg til ett regelverk for alderspensjon. Er du født i perioden 1954 til 1962 må du forholde deg til to, som følge av trinnvis innføring av ny pensjonsmodell. (Les Videre…)