Uncategorized

Har jeg rett til forsørgingstillegg?

Mange pensjonister har forsørgeransvar for ektefelle og barn. Hvis du ikke allerede har forsørgingstillegg som en del av pensjonen din, kan det være lurt å sjekke om du har rett til dette. (Les Videre…)

Kan du ha rett til supplerende stønad?

Supplerende stønad er en ytelse som du kan få dersom du ved fylte 67 år har kort botid i Norge. Formålet med ytelsen er å sikre en minsteinntekt som svarer til minste pensjonsnivå i Norge. I denne artikkelen presenterer vi spørsmål og svar om det viktigste du må kjenne til om supplerende stønad.

(Les Videre…)

Pensjonskompass

Det kan være lett å miste retning i all informasjonen som finnes om pensjon. For å skaffe oversikt er Din Pensjon et fint sted å begynne. I tillegg får du her to knagger som kan hjelpe deg med å sortere pensjonsinformasjonen om du vurderer å ta ut alderspensjon.

(Les Videre…)

Webinar – program for april

Da er det på tide å melde seg på NAVs webinar om pensjon i april. Alle som ønsker å delta kan melde seg på og følge webinarene via en datamaskin, et nettbrett, eller en smarttelefon. (Les Videre…)

Har Brexit betydning for pensjon?

Storbritannia har besluttet å tre ut av EU 29. mars 2019. EU og Storbritannia har forhandlet frem en «Brexit-avtale». Statsminister Theresa May har sålangt ikke lykkes i å få flertall for denne avtalen i det britiske underhuset. Dermed er situasjonen foreløpig uavklart. Det er tre mulige alternative utfall, som i ulik grad også vil ha betydning for rettigheter knyttet til pensjon. Vi skal se nærmere på disse alternativene i denne artikkelen. (Les Videre…)

Kvinner og pensjon

I dag er den internasjonale kvinnedagen, og hva passer vel da bedre enn å starte dagen med å lese om kvinner og pensjon? Det er inntekten din som avgjør hva du får i pensjon, og for de yngre generasjonene kvinner teller alle år i arbeid med den dagen du velger å starte uttak av pensjonen din. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva dette faktisk betyr for å kunne ta gode beslutninger om egen fremtidig økonomi. (Les Videre…)