Om bloggen

Velkommen til Det er din pensjon! Bloggen drives av NAV og ønsket vårt er å komme med informasjon som kan gjøre dine pensjonsvalg litt enklere. Her vil det være informasjon for alle – til deg som kan ta ut pensjon etter gammelt pensjonsregelverk, til deg som blir berørt av nye regler, og til deg som allerede har tatt ut pensjon. Vi håper at det vi skriver om på bloggen kan være nyttig for deg i din hverdag.

Bloggen vil ta for seg mange ulike tema knyttet til pensjon, men det vil ikke være en side som gir personlig veiledning. Grunnen til dette er at NAV ikke kan drive saksbehandling i sosiale medier. For personlig veiledning kan du kontakte NAV på telefonnummer 55 55 33 34.

Vi vil svare på generelle kommentarer og henvendelser til bloggen så raskt som mulig.

Innlegg som inneholder personsensitive opplysninger, sjikane av navngitte personer eller trusler om vold vil bli slettet.

 

 

 

 

Leave a Reply