Fra uføretrygd til alderspensjon – hvorfor redusert beløp?

KatoSandvik113Når mottagere av uføretrygd blir 67 år, blir uføretrygden omregnet til alderspensjon. Alderspensjonen blir beregnet med et lavere beløp enn uføretrygden. Hvorfor er det slik? Dette får NAV Pensjon mange spørsmål om. Her skal vi prøve å gi svar på dette. (Les Videre…)