Lønnsoppgjøret og pensjon

KatoSandvik113Tirsdag 8. mars gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør i privat sektor. Tradisjonen tro er det Fellesforbundet fra arbeidstakersiden og Norsk Industri fra arbeidsgiversiden som er først ute. Senere følger andre forbund i privat sektor. I mai starter lønnsoppgjøret i offentlig sektor.
Både i privat og offentlig sektor har problemstillinger knyttet til pensjon hatt en sentral plass i forberedelsene til lønnsoppgjøret. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste problemstillingene knyttet til pensjon og årets lønnsoppgjør i privat og offentlig sektor. (Les Videre…)