Statistikk om alderspensjon – hovedtrekk ved utviklingen i 2017

NAV har nylig publisert statistikk om alderspensjon for hele året 2017. Hva er de viktigste endringene og trendene? Og hva er prognosene framover? (Les Videre…)