Langsiktige effekter av pensjonsreformen

TorEdvardAalOljen alene er ingen forsikring for fremtidens velferdsstat. Arbeidsinnsats og pensjonsreform er avgjørende for en bærekraftig velferdsstat og dens økonomi, også i fremtiden. (Les Videre…)