Ulike rettigheter for etterlatte samboere og ektefeller

Svein SannesMange tenker kanskje at gifte og samboere er likestilt og behandles likt. Når det gjelder rettigheter som etterlatt ektefelle eller samboer, er imidlertid vilkårene svært ulike. (Les Videre…)